Velkommen til nytt TAS-kurs!

Denne modulen er ny i 2024 og er den eneste modulen du trenger å gjennomføre som forberedelse til oppmøtedagen i regi av SNLA.
Det tar 30-45 minutter å gjennomføre modulen.
Modulen kan selvfølgelig også benyttes i lokale opplæringssystemer.

På Akuttportalen til SNLA ligger det en del andre relevantte ressurser til frivillig bruk: https://www.akuttportalen.no/course/view.php?id=294&section=2

Kurset er nå erstattet av et nyere oppsett: TAS Samvirke 2024

Skal du ta kurset som forberedelse til TAS-kurs lokalt, bruker du nøkkel du får tildelt av din arbeidsgiver.

Ønsker du å ta dette kurset på eget initiativ, bruker du nøkkelen: Gjest

Lykke til!