Emneoversikt

 • Informasjon om NAKOS

  Til pasienter, pårørende og publikum

  Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) er en offentlig kompetansetjeneste som er organisert som en del av Oslo universitetssykehus HF. Tjenesten arbeider med førstehjelp og akuttmedisin utenfor sykehus. Brukere av tjenesten er alle typer helsepersonell i akuttmedisin, beredskap, akutt- og førstehjelpere og offentlige helsemyndigheter, helseforetak og kommuner.

  Publikum (pasienter og deres pårørende) vil finne fagstoff som er lett tilgjengelig også for de som ikke er utdannet innen medisin og helsefag.
  På vår nettportal 113.no vil du finne informasjon om livreddende førstehjelp og om AMK-sentralene. NAKOS er også ansvarlig for landets hjertestansregister og et register over utplasserte hjertestartere i det offentlige rom.

  Har du spørsmål eller kommentarer, ta kontakt på e-postadresse postmottak@nakos.no