nn

Velkommen til fagutviklingsportalen for

ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset

Ambulansedriften i NLSH HF er organisert, og fordelt i sju geografiske soner som omfatter hele nedslagsfeltet til helseforetaket. Hver sone ledes av en enhetsleder som står i linje til avdelingsleder. Totalt har vi 30 ambulanser i daglig drift. For å løse oppdraget har ambulanseavdelingen 158 faste stillinger hvorav 149 er ambulansearbeidere, i tillegg har vi 20 lærlingehjemler. Vi har også knyttet til oss en del vikarer som jobber sporadisk og ved sesongmessige behov. 

Under finner du først link til fagutviklingssiden NETTKURS OG FAGSTOFF. Bruk denne ofte til vedlikehold av kunnskaper. Bidra gjerne med flere kurs og annet via opplastingsvalgene på siden, eller ved på trykke HER. Jo flere som bidrar, jo bedre blir resultatet!

Neste link viser til SERTIFISERING MED DELEGERING hvor den halvårlige delegeringstesten skal gjennomføres av alle som har delegeringskurs og autorisasjon som ambulansefagarbeider, sykepleier eller 4. års medisinstudent.

Fagavdelingen i Prehospital klinikk, Nordlandssykehuset