PLIVO- opplæring

Område for brukeropplæring og instruktører innen den tverretatlige implementeringen av "Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold" (PLIVO).

I dette omådet ligger det et nettbasert forkurs (PLIVO grunnkurs) for alt operativt personell som normalt følges opp med oppmøtebasert standardisert trening som er den praktiske delen av opplæringen.

Både godkjent teori på nett og dokumentasjon av den praktiske delen av kurset er en forutsetning for å kunne skrive ut kursbevis.

Dersom du ikke har laget deg en bruker på portalen, finner du en veiledning her.

Vi har nå et varierende problem med visning av fullført. Dette gjelder ikke alle, og vi jobber med saken. Karakterene dine lagres imidlertid korrekt i karakterboka i kurset!

Dette er et repitisjonskurs for deg som har tatt grunnkurset tidligere.
Kurset benyttes ofte som et obligatorisk oppfriskningskurs i forbindelse med fastlagt retrening/øvelse.
Noen tjenester vil benytte dette kurset som et obligatorisk årlig teoretisk resertifiseringskurs.

Er det RE-sertifiseringskurset du skal tll? Da klikker du HER.

MERK:
Du melder deg på det nettbaserte kurset ved å klikke på den gruppa tilhører.

  • Jobber du innen helse velger du riktig helseforetak
  • Jobber du innen Brann- og redning velger du riktig 110- område
  • Jobber du i politiet velger du gruppe fra politidistrikt
  • Dersom du ikke hører til hovedgruppene (som industrivern, forsvaret og primærhelsetjenesten for å nevne noen), må du benytte den gruppa som har invitert deg til øvelsen slik at regioninstruktør kan bekrefte oppmøtet ditt.

For deg som jobber i POLITIET:

For deg som jobber i BRANN:

For deg som jobber i HELSE:

Andre:

Område for instruktører. Her ligger det instruktøropplæring, kursressurser og annet administrativt knyttet til kursgjennomføringen.