Område for brukeropplæring og instruktører innen den tverretatlige gjennomføringen av opplæring og re-trening knyttet til "Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold" (PLIVO).

I dette omådet finner du "PLIVO nettbasert kurs fra 2024" som er et nettkurs for alt operativt personell innen Politi, Brann og Ambulanse.
Nettkurset etterfølges av oppmøtebasert standardisert trening/re-trening som er den praktiske delen av opplæringen.
Den praktiske delen av kurset skal både planlegges og gjennomføres i fellesskap av de tre etatene.
Mange tjenester innen helse og brann benytter også nettkurset som en del av sin årlige resertifisering.
Prosedyren finner du under "Om unntak fra offentlighet,- en obligatorisk gjennomgang" i kurset.

Dersom du ikke har laget deg en bruker på portalen, finner du en veiledning her.

Nytt kurs basert på revidert PLIVO-prosedyre høsten 2023. 
Meld deg på kurset ved å klikke på den boksen som best beskriver ditt arbeidssted.

PS: Prosedyren finner du under "Om unntak fra offentlighet,- en obligatorisk gjennomgang" i kurset.

For å få tilgang til dette området som godkjent  instruktør, vil du få tildelt en kursnøkkel fra din regionale instruktør.