PLIVO- opplæring

 

Område for brukeropplæring og instruktører innen den tverretatlige gjennomføringen av opplæring og re-trening knyttet til "Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold" (PLIVO).

I dette omådet finner du "PLIVO nettbasert grunnkurs fra 2018" som er et nettkurskurs for alt operativt personell innen Politi, Brann og Ambulanse. Nettkurset etterfølges av oppmøtebasert standardisert trening/ re-trening som er den praktiske delen av opplæringen. Den praktiske delen av kurset skal både planlegges- og gjennomføres i fellesskap av de tre etatene.
Mange tjenester innen helse og brann benytter også nettkurset som en del av sin årlige resertifisering.

Dersom du ikke har laget deg en bruker på portalen, finner du en veiledning her.

Revidert prosedyre er nå tilgjengelig. Nytt nettkurs vil bli tilgjengelig i løpet av senhøsten.

Åpne prosedyreområdet ved å klikke på det arbeidsstedet som best beskriver ditt arbeidssted.

Dette kurset er gjeldende fra og med september 2021  og erstatter det forrige ("PLIVO nettbasert grunnkurs fra 2018...")
Kurset vil bli revidert dersom det kommer endringer i den nasjonale prosedyren som krever dette.

Siste revisjon av prosedyren kom i oktober 2019 og kurset ble sist oppdatert 2020.

Kurset er et obligatorisk forkurs til førstegangs gjennomføring, samt oppfriskningskurs i forbindelse med fastlagt retrening/øvelse.
Første gangs kursfullføring gir fullføringsbekreftelse under "Min startside"
Kurset kan re-settes av bruker for ny gjennomgang med ny godkjenningsdato.

Noen tjenester vil benytte dette kurset som et obligatorisk årlig teoretisk resertifiseringskurs.

Dette kurset er gjeldende fra og med 2018  og videre fremover.
Kurset vil bli revidert dersom det kommer endringer i den nasjonale prosedyren som krever dette.

Siste revisjon av prosedyren kom i oktober 2019 og kurset ble sist oppdatert 2020.

Kurset er et obligatorisk forkurs til førstegangs gjennomføring, samt oppfriskningskurs i forbindelse med fastlagt retrening/øvelse. Kurset kan re-settes av bruker for ny gjennomgang med ny godkjenningsdato.

Noen tjenester vil benytte dette kurset som et obligatorisk årlig teoretisk resertifiseringskurs.

Område for instruktører. Her ligger det instruktøropplæring, kursressurser og annet administrativt knyttet til kursgjennomføringen.

Er det "Nettbasert grunnkurs fra 2018" du skal tll? Da klikker du HER.

Dette kurset ble benyttet ved innfasingen av PLIVO 2016 og er ikke lenger åpent for nye innmeldinger. Regioninstruktører kan benytte kurset som arkiv for gjenomføring og evt registrere etterslep i oppmøtedelen av implementeringen.

MERK:
Du melder deg på det nettbaserte kurset ved å klikke på den gruppa tilhører.

  • Jobber du innen helse velger du riktig helseforetak
  • Jobber du innen Brann- og redning velger du riktig 110- område
  • Jobber du i politiet velger du gruppe fra politidistrikt
  • Dersom du ikke hører til hovedgruppene (som industrivern, forsvaret og primærhelsetjenesten for å nevne noen), må du benytte den gruppa som har invitert deg til øvelsen slik at regioninstruktør kan bekrefte oppmøtet ditt.

For deg som jobber i POLITIET:

For deg som jobber i BRANN:

For deg som jobber i HELSE:

Andre: