AMK-sentralens viktigste funksjon er mottak og oppfølging av medisinske nødtelefoner på nødnummer 113, fra 28 kommuner i Vestfold og Telemark.

I 2015 håndterte AMK nærmere 39 000 nødtelefoner.  En like stor oppgave er å ta i mot bestillinger av planlagte ambulansetransporter.
Alt i alt iverksatte AMK mer enn 55 000 bilambulanseoppdrag, og omtrent 800 luftambulanseoppdrag.