Akuttkjeden Telemark er ett samarbeidsprosjekt mellom helseaktørene i Telemark fylke hvor formålet er å utvikle en behandlingskjede som oppleves sømløs for pasienten, hvor medisinske opplysninger som tas opp i kjeden formidles til neste ledd uten informasjonstap , og hvor pasientens hastegrad for endelig behandling og destinasjon bestemmes utifra objektive kriterier.

Her finner du informasjon om Akuttkjeden Telemark. Siden har ingen påloggingsnøkkel.

I kursbasen finner du opplæringspakker for helsepersonell som skal arbeide i akuttkjeden. Pålogging krever tilgangsnøkkel.

Velg din tilhørighet: