Overordnet område for samhandling og ressurser

Ressursområde for øvingsansvarlige i Nordland. 

Gruppa består av medlemmer fra alle tre etater og de andre viktige samarbeidgruppene.