Velkommen til området for CBRNE. Her vil det utvikles kurs og
kurspakker innen fagområdet CBRNE.

Kursene vil være fritt tilgjengelige for de som ønsker å fordype seg i emnet.

Kursutviklingen vil i første rekke dreie seg om implementeringskurs
for ny veileder 2017, samt opplæringsopplegg til CBRNE- heftet.

Kursene etterstrebes ferdigstilt til publiseringen av ny CBRNE-veileder
første halvår 2017.

Implementeringskurs for veilederen. Kurset skal gi basiskunnskap om fagfeltet, og passer for alle som i sitt arbeid vil kunne komme i situasjoner der CBRNE er involvert.

Kurs for deg som arbeider ved akuttmottak. Kurset bygger videre på CBRNE 1, og vil ikke stå som fullført før dette er bestått.

Grunnkurs for etatenes innsatspersonell. Bygger på boka "Håndbok for nødetatene- farlige stoffer CBRNe".

Ressursområde for lokale kursutviklere, fagutviklere og instruktører. Dette området krever en tilgangsnøkkel som distribueres av CBRNE-senteret.
Her vil det legges ut øvingscenarioer, dreiebøker og erfaringsnotater til bruk i lokale opplærinstiltak.
CBRNE-senteret kvalitetssikrer det som blir lagt ut her.