Velkommen til informasjonsområdet!

 

Gruppen publiserer fagstoff som er relevant for alt arbeid som knyttes til forskningsgruppens formål:
Ulykkesforebygging, pre- og inhospital behandling av traumepasienter.

Medarbeidere i denne gruppen er ansatt henholdsvis ved OUS, prehospital divisjon, Ullevål, OUS- avdeling for traumatologi/Nasjonalt Kompetansesenter for Traumatologi, FHI- divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning, OUS- Akuttdivisjonen, forskning og utvikling, Nasjonalt Kompetansesenter for Prehospital Akuttmedisin og SINTEF.

Velkommen til området for trafikkinformasjon