Her ligger det nasjonalt grunnkurs i masseskadetriage.
I tillegg er det satt opp et samarbeids-/ ressursområde for instruktører

Nasjonalt grunnkurs i masseskadetriage.

Valg

Gjeldende kurs etter endring av prosedyren i 2020, -publisert juni 2022.

Erstatter forrige kurs.

Kurset har som målsetting å gi kursdeltagere et forhold til innholdet i Nasjonal veileder for masseskadetriage.
Kurset skal gi et læringsutbytte som rent teorikurs, men det anbefales at det følges opp med praktiske øvelser lokalt for å forsterke læringsutbyttet.

Kurset er nå erstattet av nytt kurs.

ValgDet nye kurset finner du over i denne kategorien, alternativt ved å klikke her: https://www.nakos.no/course/view.php?id=1727