Velkommen til et midlertidig område for Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold.

Dette området er under utvikling, og inntil videre må ansatte benytte den gamle siden for Vestfold/Telemark.