Velkommen til området for Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold.

Dette området er under utvikling, og er planlagt klar fra 01.01.17. Frem til da må ansatte benytte den gamle siden for Vestfold/Telemark som før.

Lærlinger for 2016-2018 skal benytte deler av dette nye området.