Velkommen til område for Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF!
Området er under kontinuerlig utvikling med flere kurs og ressurser.

For spørsmål kontakt: SIVHF.PB.PRE.FAG@siv.no