Velkommen til område for Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF!
Området er under kontinuerlig utvikling med flere kurs og ressurser.

For spørsmål kontakt: pre-fou@siv.no