Velkommen til område for Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF!
Området vil bli videreutviklet i løpet av 2019 med flere kurs og ressurser.

For spørsmål kontakt: hege.topstad@siv.no