Område for ansatte i ambulansetjenesten i Vestfold