En kategori for kurs rettet mot anestesi-personell.

Det første kurset som er under utvikling er kurs om regional anestesi.
Dette vil være klart tidlig 2023

Dette kurset er foreløpig under utvikling frem mot julen 2022