Velkommen til området for smittevern.

 

Her vil du finne kurs med forskjellige temaer og forskjellige målgrupper.

Vi håper med dette å kunne bidra til å forenkle opplæringen innen dette temaet slik at kursadministratorer kan konsentrere seg om lokale tilpasninger og praktisk gjennomføring.

Kursene er satt opp med kursfullføringskrav slik at de blir stående som fullført med dato fra siden med "Mine kurs og godkjenninger". 
Det er også mulighet til å skrive ut kursbevis.

Målgruppe:

Alle som trenger grunnforståelse for smittevern. Dette kan være samarbeidsetater, personell som transporterer ikkebehandlingstrengende pasienter, servicenæringer mv.

Innhold:

Kurset er basert på rådene gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) og skal gi en grunnleggende forståelse for smitte, og hvordan man kan sikre seg selv samt forebygge spredning.

Velkommen til dette området for smittevern.

Innholdet er en form for kursklone der noe er tradisjonelt kursinnhold med kursfullføring, mens annet innhold er nyttige tilleggsressurser.

Målgruppe: 

Helsepersonell som jobber med pasienter, og som i sitt daglige virke må forholde seg til smitte som den utfordringen det alltid er. 
Kurset egner seg godt som faglig påfyll/ oppdatering da alle har vært innom dette temaet i sin utdanning.

Innhold:

Kurset er delt inn i 4 emner

1. Grunnleggenmde smittevern

Emnet er basert på rådene gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) og skal gi en grunnleggende forståelse for smitte, og hvordan man kan sikre seg selv samt forebygge spredning. (Har kursfullføringskrav)

2. Mikrober

Emnet inneholder kunnskap om mikrober og hvordan disse spres, samt beskyttelse og forebygging. (Har kursfullføringskrav)

3. COVID-19

Samling av ressurser knyttet til pandemien 2020

4. Resistens

Samling av ressurser knyttet til resistens som MRSA

Tilleggsressurser:
Her finner du relevante linker til annet fagstoff som er relevant til emnet