VELKOMMEN TIL NAKOS

.

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av Nora Seland
  Revidert veileder på høring
  av Nora Seland - torsdag, 23 januar 2020, 12:59
   

  Nasjonal veileder for masseskadetriage er nå revidert og sendt ut på høring. NAKOS har som grunnlag for revisjonen utarbeidet rapporten "Masseskadetriage - en kartlegging av triagesystemer for håndtering av alvorlige hendelser og katastrofer".

  Rapporten gir en innføring i grunnleggende prinsipper for masseskadetriage og en oversikt over de ulike triagesystemene. Basert på en omfattende litteraturgjennomgang, og erfaringer med bruk av veilederen, tar rapporten blant annet for seg følgende temaer:

  • Masseskadetriage ved hendelser som involverer barn
  • Etiske problemstillinger er knyttet til masseskadetriage med spesiell omtale av hastegraden "Avvente"
  • Bruk av merkeutstyr
  • Evidensgrunnlaget for masseskadetriage. Finnes det systemer som er bedre enn andre?
  • Erfaringer med bruk av veiledere


  Nasjonal veileder for masseskadetriage ble første gang ble utgitt av Helsedirektoratet i 2013. Veilederen var en viktig milepæl i utviklingen av oppdaterte retningslinjer og planverk for helsetjenestens håndtering av store hendelser med mange skadde.

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Migreringsproblemer med online.no
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 2 oktober 2019, 14:07
   

  Vi erfarer at dersom du har Online mailadresse så stoppes tilbakesvarene fra portalen fullstendig. De havner ikke i søpplepost, og det varsles ikke om at noe er stoppet hverken hos brukere eller NAKOS. Dette er jo ikke bra!

  Det er opprettet en sak hos Telenor som eier og drifter Online mail. Vi håper at de fikser dette ASAP. Dersom det haster kan du kontakte support i NAKOS ved Lars Didrik på 952 51 080. Hvis du har en annen mail kan vi bytte til denne slik at du får migrert til ID-Porten.

  Beklager dette, vi håper på rask utbedring.

  MVH

  Lars Didrik

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Ny versjon av portalen: Moodle Workplace
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 11 desember 2019, 12:03
   

  Hva er dette?

  Moodle Workplace er et helt nytt administrativt rammeverk for Moodle (portalen). 
  Rammeverket vil gi et helt nytt sett med administrative muligheter for den enkelte tjeneste som benytter portalen. Inndeling av brukere, tildeling av rettigheter og rapporter, oppsett av læringsløp og sertifiseringer vil bli helt endret/forbedret.
  Videre vil brukergrensesnittet for sluttbrukere også endres til et enklere og mer intuitivt design.
  Moodle Workplace har også en egen gratis app som vil endre brukeropplevelsen vesentlig for brukere med mobile enheter.
  Videre unngår vi tunge versjonsoppdateringer da denne løsningen oppdateres kontinuerlig.
  Klikk her for mer informasjon.

  Er dette noe for oss?
  Ja definitivt!

  Vil dette medføre behov for ...

  Les resten av dette emnet
  (232 ord)
  Bilde av Siw Lilly Osmundsen
  Stipendiat innen behandling av hjerneslag i medisinsk nødmeldetjeneste - samarbeid mellom OsloMet og OUS
  av Siw Lilly Osmundsen - torsdag, 17 oktober 2019, 13:35
   

  Her er en flott mulighet for deg som ønsker å forske på håndteringen av hjerneslag 

  Prosjektets formål er å utforske faktorer som påvirker AMK-operatørers håndtering av henvendelser om mistenkt hjerneslag. Både kvalitative og kvantitative metoder vil tas i bruk under gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er behandlet av regional etisk komite og datahåndteringen gjennomføres etter tilrådning fra personvernombudet ved OUS. Prosjektet gjennomføres samtidig med et prosjekt i ambulansetjenesten og nevrologisk avdeling ved OUS som inkluderer innovativ bruk av elektroniske hjelpemidler for undersøkelse og kommunikasjon mellom ambulansepersonell og nevrolog. I samarbeidsprosjektet er det allerede ansatt to ph.d.-stipendiater og stipendiaten vil bli del av et tverrfaglig og tverrprofesjonelt forskningsmiljø med høy aktivitet.

  Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Prehospital klinikk; NAKOS, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste og ambulanseavdelingen, OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Stiftelsen Norsk luftambulanse (SNLA), Høgskolen i Østfold og OUS Nevrologisk klinikk.

  Søknadsfristen er 6. november 2019

  Gå til stillingsannonsen