Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 03.03.2016 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av NAKOS Portal Administrator
Nå 35.452 brukere!
av NAKOS Portal Administrator - søndag, 22. mai 2016, 09:46
 

Vi passerte 30.000 brukere for en uke siden, og har nå 35.452 brukere på portalen!
PLIVO en nok hovedårsaken, men vi ser at stadig flere ambulansetjenester bygger opp raftige sertifiseringer og gode kursporteføljer!
Fantastisk morsomt å kunne være med å bidra til å spre akuttmedisinsk kunnskap til mange, og i tillegg bidra til operativ samhandling mellom etater på en felles plattform. Vi har allerede gode synergieffekter av delingsmodellene vi praktiserer, og disse vil ikke bli mindre i tiden som kommer!

 

 
Bilde av Nora Seland
Foredrag fra Skandinavisk Akuttmedisin 2016
av Nora Seland - onsdag, 4. mai 2016, 09:38
 
Bilde av Nora Seland
Multimonitor brukerforum
av Nora Seland - mandag, 2. mai 2016, 08:53
 

Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) inviterer til brukerforum i multimonitorer 23. - 24. mai på Scandic Hell ved Værnes lufthavn. Les mer om konferansen i vedlegget.

Bilde av NAKOS Portal Administrator
13 av 19 HF rapporterte til Hjertestansregisteret i 2014
av NAKOS Portal Administrator - søndag, 13. desember 2015, 11:41
 

Helseforetak som leverer data til Norsk hjertestansregister

I 2014 ble det rapportert inn 1506 tilfeller til Norsk hjertestansregister fra til sammen 13 helseforetak.

Forekomsten av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge beregnet ut fra rapporterte tilfeller er 44 /100.000 per år. For Norge som helhet tilsvarer dette at om lag 2250 personer ble behandlet for plutselig hjertestans utenfor sykehus i 2014. 

I Norge har studier vist en høy andel som har fått HLR før ambulansen kommer og det er svært gledelig at dette også gjelder i registeret. Det rapporteres at 78 % av pasientene får HLR før ambulansen ankommer. Pasienter som får stans etter at ambulansen kommer frem er ekskludert. Det er små forskjeller mellom kjønn og landsdeler når det gjelder andelen som får HLR før ambulansen ankommer.

Rapporten fra registeret

Årsrapport 2014