Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 05.07.2017 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av Nora Seland
Prosjektstillinger ved NAKOS
av Nora Seland - tirsdag, 12. desember 2017, 13:24
 
NAKOS mottar regelmessig ulike oppdrag fra helsemyndigheter, kommuner og helseforetak. Dette kan være utredninger, undersøkelser, kunnskapsoppsummeringer og lignende, innen ulike områder av de akuttmedisinske fag- og tjenesteområdene. Vi ønsker derfor kontakt med personer som er interessert i prosjektstillinger ved vår kompetansetjeneste. NAKOS representer et aktivt fag- og forskningsmiljø, med høy akademisk kompetanse innen akuttmedisinsk forskning, utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre, nettbasert undervisning og utvikling av kvalitetsindikatorer og evidensbaserte retningslinjer.

Ønskede kvalifikasjoner
Utdanning og erfaring innen ett eller flere av følgende områder; medisin og helsefag, IKT, prosjektledelse. Det ønskes også kompetanse innen litteratursøk og arbeid med databaser.
Det stilles store krav til muntlig og skriftlig uttrykksevne, i både norsk og engelsk språk.

Hvis du er interessert i prosjektstillinger ved NAKOS, så send inn din CV med noen ord om deg selv og dine faglige interesseområder. E-postadresse: Postmottak@nakos.no
Merk e-posten; «prosjektstilling». Vi tar kontakt med aktuelle kandidater når vi har ledige stillinger.
 
Bilde av Nora Seland
Akuttmedisin - når minuttene teller
av Nora Seland - onsdag, 8. november 2017, 12:20
 

Rundt 150 deltakere var forrige uke samlet da NAKOS var hovedarrangør for det tradisjonelle OUS-symposiet med temaet ”Akuttmedisin - når minuttene teller”.

Årets symposium speilet det fruktbare, tverrfaglige samarbeidet som er etablert i sykehuset rundt pasienter med livstruende akuttmedisinske tilstander. Fokuset lå på hvordan vi kan bli bedre, og på hvor viktig det er å formidle kunnskap og også lære opp befolkningen.

Kjeden som redder liv
Professor og anestesilege Jo Kramer–Johansen ved Universitetet i Oslo og NAKOS, ledet deltagerne gjennom det to dager lange arrangementet. Foredragsholderne besto av erfarne seniorer og unge stipendiater med spennende nye forskningsprosjekter. Innleggene var delt inn i bolker med hvert sitt tema knyttet...

Les resten av dette emnet
(206 ord)
 
Bilde av NAKOS Portal Administrator
CBRNE-kurs for utrykningsetatene
av NAKOS Portal Administrator - tirsdag, 24. oktober 2017, 10:44
 

CBRNE-kurs for innsatspersonell er nå er åpnet.

Nettkurset tar sikte på å gi deg en oversikt over innholdet i "Håndbok for nødetatene -Farlige stoffer CBRNE".

Boken inneholder retningslinjer for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under utrykning og for de første 30 minuttene etter ankomst skadested.
Håndboken skal være til hjelp i de første 30 minuttene på en hendelse med farlige stoffer. Boken er utgitt av Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB).

 

 
Bilde av Nora Seland
Nye resultater fra prehospitale kvalitetsindikatorer
av Nora Seland - torsdag, 14. september 2017, 12:02
 

Norsk hjertestansregister har publisert nye resultater fra to kvalitetsindikatorer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Kvalitetsindikatorene er "Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende" og "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans".

I Norge fikk fire av fem pasienter med hjertestans utenfor sykehus hjerte-lungeredning (HLR) før ambulansen ankom i siste tertial (september - desember) 2016. For hele 2016 fikk 83 % HLR. Medisinsk nødtelefon (AMK) har en stor betydning for å holde denne andelen høy. AMK hjelper innringer å kjenne igjen hjertestans og instruerer innringer i å starte HLR.

Nordlandssykehuset HF og Helse Sør-Trøndelag HF er på topp med 90 % på rapportert forekomst av HLR før ambulansen ankommer. Alle ...

Les resten av dette emnet
(190 ord)