Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 03.03.2016 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av Nora Seland
Gode HLR-resultater
av Nora Seland - torsdag, 30. juni 2016, 15:56
 

I dag publiserte Norsk hjertstansregister data fra kvalitetsindikatorene "Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende" og "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans" for første gang. Resultatene er gode, men det er fortsatt rom til å bli bedre. Norge ligger godt an i europeisk sammenheng når en sammenligner dette med en nylig publisert studie på hjertestans, som omfatter 27 europeiske land (EuReCa-studien).


Helse Midt-Norge i toppen
Flere overlever hjertestans, får tilbake egen hjerterytme og transporteres til sykehus. For 1. tertial 2015 viser indikatoren "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans", at 32,8 prosent av pasentene med hjertestans fikk tilbake egen hjerterytme på landsbasis. Andelen vellykkede gjenopplivninger varierer fra helseregion til helseregion. I Helse Midt-Norge ble 41,8 prosent av pasientene med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus initielt vellykket gjenopplivet.

Det er publisert på flere kvalitetsindikatorer innen prehospital akuttmedisin. Resultatene finner dere på helsenorge.no.

 
Bilde av Nora Seland
Høringssvar om ny legespesialitet
av Nora Seland - torsdag, 16. juni 2016, 15:39
 

Helsedirektoratet sendte på høring et utkast til læringsmål for en ny legespesialitet, akutt- og mottaksmedisin (AMM). Vedlagt ligger NAKOS sitt høringssvar.

Bilde av Nora Seland
Inhospitalt hjertestansregister
av Nora Seland - torsdag, 16. juni 2016, 14:09
 

Ingvild Tjelmeland og Teresia Book-EklundNorsk hjertestansregister starter nå innsamlingen av informasjon om pasienter, som rammes av hjertestans inne på sykehus. Innrapporteringsløsningen er nå på plass i Medisinsk registreringssystem (MRS). Alle sykehus skal rapportere til det nasjonale registeret. Ta gjerne kontakt for å komme i gang!

Tilleggsinformasjon
Registreringskjemaet for prehospital hjertestans er oppdatert på bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra lokale registrarer.

 
Bilde av NAKOS Portal Administrator
Samarbeid med Norges brannskole
av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 16. juni 2016, 13:52
 

Norges brannskole (NBSK) har tatt initiativ til å få på plass en mer tilgjengelig utdanningspakke for "Grunnkurs deltid". Mandatet er i første omgang å omarbeide dagens kurspakke til et format tilpasset nett.

Første workshop ble avholdt på NAKOS den 7., 8. og Brannseminar9. juni og kjernegruppa, med deltakere fra hele landet, jobber nå videre med en målsetting om ferdig kurspakke innen utgangen av året. Bruk av portalen som et verktøy for de enkelte brannvesen ble også diskutert, og her vil det helt sikkert bli tatt initiativ i tiden som kommer. Salten Brann har allerede gode erfaringer med dette via en pilot i forbindelse med utrullingen av Nødnett.