VELKOMMEN TIL NAKOS

.

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av Siw Lilly Osmundsen
  Stipendiat innen behandling av hjerneslag i medisinsk nødmeldetjeneste - samarbeid mellom OsloMet og OUS
  av Siw Lilly Osmundsen - torsdag, 17 oktober 2019, 13:35
   

  Her er en flott mulighet for deg som ønsker å forske på håndteringen av hjerneslag 

  Prosjektets formål er å utforske faktorer som påvirker AMK-operatørers håndtering av henvendelser om mistenkt hjerneslag. Både kvalitative og kvantitative metoder vil tas i bruk under gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er behandlet av regional etisk komite og datahåndteringen gjennomføres etter tilrådning fra personvernombudet ved OUS. Prosjektet gjennomføres samtidig med et prosjekt i ambulansetjenesten og nevrologisk avdeling ved OUS som inkluderer innovativ bruk av elektroniske hjelpemidler for undersøkelse og kommunikasjon mellom ambulansepersonell og nevrolog. I samarbeidsprosjektet er det allerede ansatt to ph.d.-stipendiater og stipendiaten vil bli del av et tverrfaglig og tverrprofesjonelt forskningsmiljø med høy aktivitet.

  Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Prehospital klinikk; NAKOS, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste og ambulanseavdelingen, OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Stiftelsen Norsk luftambulanse (SNLA), Høgskolen i Østfold og OUS Nevrologisk klinikk.

  Søknadsfristen er 6. november 2019

  Gå til stillingsannonsen


  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden
  av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 10 oktober 2019, 13:24
   

  Kartleggingen av den akuttmedisinske kjeden er nå tilgjengelig.

  Rapporten er utarbeidet på vegne av Helsedirektoratet

  Du vil finne mange interessante fakta i denne rapporten som fremskriving av oppdragmengder, responstider, rekruttering og opplæring for å nevne noe.

  Hele kjeden som inkluderer såvel spesialist- som primærhelsetjenesten er beskrevet i kartleggingen.

  Last ned her

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Migreringsproblemer med online.no
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 2 oktober 2019, 14:07
   


  Vi erfarer at dersom du har Online mailadresse så stoppes tilbakesvarene fra portalen fullstendig. De havner ikke i søpplepost, og det varsles ikke om at noe er stoppet hverken hos brukere eller Nakos. Dette er jo ikke bra!

  Det er opprettet en sak hos Telenor som eier og drifter Online mail. Vi håper at de fikser dette ASAP. Dersom det haster kan du kontakte support i Nakos ved Lars Didrik på 952 51 080. Hvis du har en annen mail kan vi bytte til denne slik at du får migrert til ID-Porten.

  Beklager dette, vi håper på rask utbedring.

  MVH

  Lars Didrik

  Bilde av Siw Lilly Osmundsen
  Systematisk førstehjelpsopplæring vil øke overlevelsen
  av Siw Lilly Osmundsen - tirsdag, 10 september 2019, 10:14
   

  Tidsskrift for Den norske legeforening publiserte i dag artikkelen "Sammen redder vi liv" om den nasjonale dugnaden for å øke fokuset på befolkningen som første ledd i den akuttmedisinske kjeden.  Befolkningen er en særlig viktig aktør for økt overlevelse ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus. Gjennom å styrke førstehjelpsopplæringen ved gjentatt og systematisk opplæring vil befolkningen bli bedre i stand til å yte livreddende førstehjelp.

  Kvalitetsregistrene, herunder Norsk hjertestansregister, er en viktig del av grunnlaget for å kunne forbedre tiltakene som blir gjort. Også Hjertestarterregisteret 113.no nevnes som et tiltak for økt overlevelse.

  Les artikkelen her

  Logo for Sammenredderviliv