Hopp over nyhets- og infotavle

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Et lite jubileum!
  av NAKOS Portal Administrator - tirsdag, 10 november 2015, 07:34
   

   

  Bruker nr 20.000 registrerte seg den 09.10.15 kl 22.15 på portalen! Det ble en bruker fra Troms som skal ta kurs i Nødnett.
  Det er spennende tider, og med PLIVO på trappene regner vi med en bortimot dobling av antallet brukere første halvår 2016. Fantastisk morsomt å kunne være med å bidra til å spre akuttmedisinsk kunnskap til mange, og i tillegg bidra til operativ samhandling mellom etater på en felles plattform. Vi har allerede gode synergieffekter av delingsmodellene vi praktiserer, og disse vil ikke bli mindre i tiden som kommer!

   

   
  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  PLIVO - opplæring av regionale instruktører
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 21 oktober 2015, 12:03
   

  Da er terningen kastet og opplæringen av regionale instruktører fra hele landet er i gang. Kurset er en følge av at det er utarbeidet en tverretatlig prosedyre for PLIVO (Pågående LIvstruende VOld) som er forankret i alle tre direktorater (POD, DSB, H.DIR). Det ligger politiske føringer på at målsettingen er at alt innsatspersonell skal ha gjennomført opplæring på minimum seks timer innen sommeren 2016.

  De regionale instruktørene skal i samarbeid utdanne lokale instruktører og støtte disse i gjennomføringen av sluttbrukeropplæringen. Opplæringen av de regionale instruktørene gjennomføres ved JKØ i Stavern og sluttføres denne uka. Disse dagene er det samlet MYE motivert kompetanse! Dette er et spennende prosjekt som vil bidra til et enda tettere samarbeid etatene imellom.

   
  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Skandinavisk Akuttmedisin 2016
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 21 oktober 2015, 11:57
   

  Klikk på bildet for mer informasjon om program, påmelding og annet

  Påmeldingen til Skandinavisk Akuttmedisin åpnet den 1. september og vi ønsker dere hjertelig velkomne til Gardermoen 5. og 6. april 2016.
   

  Retningslinjer for hvordan vi gjennomfører hjerte-lungeredning (HLR) i Norge utarbeides hvert 5. år av Norsk Resuscitasjonsråd. De nye retningslinjene som blir gjeldende i Norge presenteres på SAM tirsdag 5. og onsdag 6. april!

   
  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Ledig stilling i NAKOS!
  av NAKOS Portal Administrator - tirsdag, 4 august 2015, 09:50
   

  Førstekonsulent/Registermedarbeider, 100 % midlertidig stilling er lyst ut.

  Fagområdet prehospital akuttmedisin inkluderer ambulansetjeneste (land, vann, luft), medisinsk nødmeldetjeneste og legevakt. Tilgrensende fag- og tjenesteområder er akuttmottak og katastrofemedisin.

  NAKOS er organisatorisk tilknyttet Avdeling for forskning og utvikling, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF.

  Arbeidsoppgaver

  • Delta i daglig drift av Norsk hjertestansregister
  • Delta i daglig drift av NAKOS, inkludert HR oppgaver og bistand i andre prosjekter
  • Delta i etablering av lokale registre i alle helseforetak
  • Dataregistrering og kvalitetssikring av data
  • Brukerstøtte og opplæring for lokale registre og i NAKOS portalen
  • Samarbeide med lokale hjertestansregistre
  • Samarbeide med andre kvalitetsregistre under Hjerte-karregisteret

  Stillingen er lyst ut på Finn, klikk for å lese denne.