Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 05.07.2017 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av NAKOS Portal Administrator
Revidert lærlingeløp i ambulansefaget 2017-2019
av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 6. juli 2017, 12:47
 

Da er det gjennomført en ny samling for lærlingeadministratorer i ambulansefaget. Representasjonen var god med 10 ressurspersoner fra Finnmark til Sørlandet.
Agendaen var å se på utfordringer i tjenestene relatert til praksisoppfølging av lærlingene, revisjon av nett-delen til felles lærlingeløp, samt se på nye muligheter for alternative valg av pedagogiske metoder. For de som ikke vet det er felles organisering av lærlingeløp på tvers av fylker unikt i Norge. Det er nå 16 HF som benytter felles rammeverk og plattform for oppfølging av lærlingene! Som vanlig ble det avsatt god tid til erfaringsutveksling, og utarbeidede konsepter deles villig mellom foretakene. For de som ønsker et innblikk i hvordan lærlingeløpet videreutvikles, vedlegges referatet fra møtet.

Bilde av Nora Seland
Akuttmedisin - når minuttene teller
av Nora Seland - fredag, 30. juni 2017, 12:46
 

NAKOS arrangerer, i samarbeid med Prehospital klinikk og Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, OUS-symposiet "Akuttmedisin - når minuttene teller" 2. - 3. november 2017.

Målgruppen for symposiet er allmennpraktikere, leger under utdanning og spesialisering, sykepleiere, fysioterapauter og annet helsepersonell.

Påmelding og læringsmål

 
Bilde av Nora Seland
Kurs i avansert prehospital behandling for leger
av Nora Seland - onsdag, 3. mai 2017, 10:43
 

Kurset er laget for leger som allerede har prehospital erfaring og ønsker et kurs med høyt faglig nivå, diskusjoner og erfaringsutveksling med andre erfarne kollegaer. Kurset holdes på Haraldvangen 25. - 27 september 2017.

Se vedlegg for mer informasjon og påmelding.

Bilde av Nora Seland
Lansering av hjertestarterregisteret og 113.no
av Nora Seland - onsdag, 19. april 2017, 11:09
 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og daglig leder i NAKOS Jan Erik Nilsen- Målet er at alle hjertestartere er tilgjengelige for AMK slik at de kan gi informasjonen videre til publikum, sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie, på lanseringen av det offentlige hjertestarterregisteret.

På nettsiden 113.no er det nå mulig å registrere hjertestartere.
- Det er viktig at alle som har en hjertestarter logger seg inn på 113.no og legger inn infomasjon, oppfordret Høie. Dette øker sjansen for å redde liv.

Mange aktører
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i 2015 at det skulle opprettes et hjertestarterregister i offentlig regi. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) fikk oppdraget av Helsedirektoratet. Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen har stått i spissen av arbeidet.

- Arbeidet har involvert mange aktører og det er mange brikker som har måttet komme på plass, før vi nå endelig kunne lansere det offentlige registeret. Vi er nå inne i en spennende fase der vi er i gang med å få registeret på kartene i AMK-sentralene, noe som vil bidra til å redde flere liv, forteller Osmundsen.