Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 03.03.2016 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av Nora Seland
Det offentlige hjertestarterregisterert
av Nora Seland - mandag, 29. august 2016, 09:45
 

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal opprettes et Prosjektleder Siw Osmundsenhjertestarterregister (AED register) i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt register.

Rutiner for vedlikehold
Registerert opprettes primært for bruk i landets AMK-sentraler, som ved hjelp av registeret vil kunne koordinere bruken av tilgjengelige hjertestartere sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser, vaktleder, akutthjelpere og andre.

Hjertestarterregisteret kan bidra til å rette søkelyset på private og offentlig eide hjertestartere og få på plass gode rutiner for funksjonskontroll og vedlikehold.

All informasjon om det offentlige registeret vil sendes ut fra NAKOS.

Spørsmål eller kommentarer til prosjektet kan sendes til prosjektleder Siw Osmundsen (bildet) på e-postadresse AED@nakos.no

 
Bilde av Nora Seland
Gode HLR-resultater
av Nora Seland - torsdag, 30. juni 2016, 15:56
 

I dag publiserte Norsk hjertstansregister data fra kvalitetsindikatorene "Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende" og "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans" for første gang. Resultatene er gode, men det er fortsatt rom til å bli bedre. Norge ligger godt an i europeisk sammenheng når en sammenligner dette med en nylig publisert studie på hjertestans, som omfatter 27 europeiske land (EuReCa-studien).


Helse Midt-Norge i toppen
Flere overlever hjertestans, får tilbake egen hjerterytme og transporteres til sykehus. For 1. tertial 2015 viser indikatoren "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans", at 32,8 prosent av pasentene med hjertestans fikk tilbake egen hjerterytme på landsbasis. Andelen vellykkede gjenopplivninger varierer fra helseregion til helseregion. I Helse Midt-Norge ble 41,8 prosent av pasientene med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus initielt vellykket gjenopplivet.

Det er publisert på flere kvalitetsindikatorer innen prehospital akuttmedisin. Resultatene finner dere på helsenorge.no.

 
Bilde av Nora Seland
Høringssvar om ny legespesialitet
av Nora Seland - torsdag, 16. juni 2016, 15:39
 

Helsedirektoratet sendte på høring et utkast til læringsmål for en ny legespesialitet, akutt- og mottaksmedisin (AMM). Vedlagt ligger NAKOS sitt høringssvar.

Bilde av Nora Seland
Inhospitalt hjertestansregister
av Nora Seland - torsdag, 16. juni 2016, 14:09
 

Ingvild Tjelmeland og Teresia Book-EklundNorsk hjertestansregister starter nå innsamlingen av informasjon om pasienter, som rammes av hjertestans inne på sykehus. Innrapporteringsløsningen er nå på plass i Medisinsk registreringssystem (MRS). Alle sykehus skal rapportere til det nasjonale registeret. Ta gjerne kontakt for å komme i gang!

Tilleggsinformasjon
Registreringskjemaet for prehospital hjertestans er oppdatert på bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra lokale registrarer.