VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Nytt kurs publisert!

  av NAKOS Portal Administrator -

  Da er det publisert et nytt kurs som er basert på veilederen "Risikovurdering og håndtering av brann i Litium-ion batterier."
  Kurset gir en god gjennomgang av veilederen og skal bidra til å øke sikkerheten ved denne type hendelser.

  Primærmålgruppe er brannvesen, men innholdet er også relevant for personell innen ambulansetjeneste, politi, samferdsel og skipsfart.

  Du finner kurset under fanen "Kurs".
  Klikk på hvilken målgruppe du tilhører og du er inne.

  Autogenerert e-post

  av Nora Seland Omnes -

  Flere har mottatt en e-post om å ta nødnett-kurset på nytt. Her har det dessverre skjedd en feil da det ble testet på utviklingsportalen. Dette førte til flere autogenererte e-poster.

  E-posten er ikke spam og dere trenger ikke å ta kurset på nytt. Vi beklager veldig.

   

  "Klargjør for ny resertifisering" er for tiden nede.

  av NAKOS Portal Administrator -

  Denne funksjonen er dessverre nede etter oppdateringen.
  Vi jobber med vår driftspartner for å få ordnet dette da det er en mye brukt funksjon.

  Beklager bryderiet dette skaper for mange av dere.

  MVH

  Lars Didrik
  NAKOS

  Da er oppgradering fase 1 gjennomført

  av NAKOS Portal Administrator -

  Vi vil i ukene fremover justere og tilpasse den nye løsningen. På en såpass stor oppgradering vil det altid være behov for for tilpassinger og endringer.

  Ber derfor om forståelse for dette.

  MVH

  Portaladmin NAKOS

  Nyhetsarkiv...