Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 03.03.2016 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av Nora Seland
Meld deg på Skandinavisk Akuttmedisin 2017
av Nora Seland - mandag, 12. desember 2016, 08:05
 

Skandinavisk Akuttmedisin 2017

 
Bilde av Nora Seland
Olsen forsvarte sin avhandling
av Nora Seland - onsdag, 7. desember 2016, 22:16
 

Tirsdag forsvarte cand.med. Jan-Åge Olsen sin avhandling, "Prehospital cardiopulmonary resuscitation with a mechanical chest compression device with load-distributing band - New Insights, for graden philosophiae doctor (ph.d).

Olsen jobbet ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) til sommeren 2015, før han byttet arbeidssted og spesialitet til Radiumhospitalet og onkologi. Hovedveilederen hans har vært seniorforsker ved NAKOS, Lars Wik.

Sammendrag av avhandlingen
Omlag 3000 mennesker får hjertestans i Norge hvert år, og man estimerer at ca. 300 overlever. I henhold til retningslinjene for gjenopplivning er manuell hjerte-lunge-redning anbefalt, men det er dokumentert at kvaliteten på behandlingen som ofte gis ...

Les resten av dette emnet
(293 ord)
 
Bilde av Nora Seland
Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
av Nora Seland - mandag, 5. desember 2016, 18:01
 

Høringssvaret kan legges inn øverst på denne siden eller sendes til postmottak@nakos.no

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et verktøy for triage og beslutningsstøtte i den medisinske nødmeldetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en faglig revisjonsprosess av dokumentet.

Den reviderte utgaven av NIMN sendes nå ut på høring. Høringsfristen er mandag 5. desember 2016.

Vedlagte dokumenter:
1. Høringsbrev
2. Høringsversjon NIMN, utgave 4
3. Presentasjon av viktige endringer og veiledning for innsending av høringssvar

Høringssvaret kan legges inn øverst på denne siden eller sendes til postmottak@nakos.no

Bilde av NAKOS Portal Administrator
Kurs til jul?
av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 1. desember 2016, 07:50
 

Nettkurset "Stabilisering av columna"  er nå åpnet for fri bruk.
Kurset er utviklet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi og er ment som et verktøy for å spre kunnskap om denne prosedyren.

Prosedyren er kunnskapsbasert i henhold til AGREE-metodikk.

Kurset kan selvfølgelig også benyttes ved implementering av prosedyren i aktuelle tjenester.