VELKOMMEN TIL NAKOS

Denne portalen er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner. 
Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt.
Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Det er nå 55.100 registrerte brukere av portalen, men det beste tallet er at det er mellom 6-800 unike innlogginger pr døgn. DET er bra!

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. Også andre delingsmodeller som SSO og LTI vil forsøkes etablert i 2020.

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av Nora Seland
  Ny versjon av digital medisinsk indeks
  av Nora Seland - fredag, 2 oktober 2020, 12:08
   

  Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) har nå kommet i ny digital versjon. NIMN versjon 4.2 er tilgjengelig for nedlasting.

  Den største endringen i den nye versjonen er at de engelske støttetekstene nå er oppe på samme nivå som hoveddokumentet. Tekstene er justert og skrivefeil er rettet. Sidene er interaktive, hyperkoplinger og kryssreferanser er aktivert. Ved bruk av kryssreferanser blir man ført videre i sidene med engelske støttetekster. I hoveddokumentet er det gjort mindre endringer.

  Helsedirektoratet er den formelle rettighetshaver til NIMN, og har delegert det faglige ansvaret for revisjon og utvikling av verktøyet til NAKOS. Oppdaterte versjoner vil kun distribueres direkte fra NAKOS.

  Bilde av Siw Lilly Osmundsen
  Hjerte- og lungeredningsdagen 16. oktober
  av Siw Lilly Osmundsen - onsdag, 16 september 2020, 10:45
   

  Vil du være med å øke oppmerksomheten rundt Hjerte- og lungeredning på Verdens hjerte- og lungeredningsdag 16. oktober?  Europeisk Resuscitasjonsråd har i en årrekke hatt 16. oktober som Restart a heart day og i fjor ble den utvidet også til mange land utenfor Europa og dermed ble det Verdens hjerte- og lungeredningsdag.

  NAKOS har påtatt seg å oversette materiellet til norsk og du finner årets flyer under her. Den er til fritt bruk i den formen den er her og kan printes ut og formidles videre.  Vi håper mange lager arrangementer som fokuserer på HLR og bruken av hjertestarter denne dagen!

   

  Hender som utfører HLR på jordkloden. Joden formet som et hjerte.

  Bilde av Siw Lilly Osmundsen
  Norsk hjertestansregisters første seks år
  av Siw Lilly Osmundsen - tirsdag, 14 juli 2020, 16:32
   

  Leder av Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland har fått publisert en artikkel om registerers oppstart og de første seks årene med drift.  Artikkelen er publisert i BMJ Open med tittelen: Cardiac arrest as a reportable condition: a cohort study of the first 6 years of the Norwegian out-of-hospital cardiac arrest registry.

  Registeret inkluderer nå nesten 15 000 hjertestans og danner grunnlag for forskning og forbedringer. At hjertestans er lovpålagt å registrere har vært en viktig nøkkel for å lykkes.

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Migreringsproblemer med online.no
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 2 oktober 2019, 14:07
   

  Fortsatt problemer med at "Online" mailsystem oftest stopper tilbakesvarene fra portalen relatert til bekreftelse av migrering med ID-Porten.

  Det er opprettet en sak hos Telenor som eier og drifter Online mail, men ikke noe har skjedd. 

  Kontakte support i NAKOS ved Lars Didrik på 952 51 080 så løser vi det på denne måten:
  Send oss en annen mail du har tilgang til så kan vi bytte til denne slik at du får migrert til ID-Porten.

  IKKE lag ny bruker før du har kontaktet oss ;)

  Beklager dette, vi jobber fortsatt mot en permanent løsning.

  MVH

  Lars Didrik