Nyhets- og infotavle

Bilde av NAKOS Portal Administrator
Portalen oppe igjen!
av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 13 juni 2018, 07:01
 

Da har vi gjort en stor oppgradering av portalen fra versjon 2.9 til 3.4. Dette vil innebære noen mindre endringer i hvordan du som bruker navigerer på sidene. Vi vil i tiden fremover legge ut informasjon og veiledninger for hvordan du best mulig kan jobbe i det nye grensesnittet.
Det vil fortsatt kunne forekomme mindre endringer og justeringer i design, oppsett av kategorier og kurs. Håper på  "takhøyde" for dette.

Vi vil også med det første legge inn en ny personvernerklæring iht de nye GDPR- reglene som angår sikkerhet og bruk av dine data.

Takk for tålmodigheten de to dagene portalen var nede for oppgradering Ja

 

Bilde av NAKOS Portal Administrator
Spørreundersøkelsene om ambulansesikkerhet og nødnett
av NAKOS Portal Administrator - mandag, 30 april 2018, 15:06
 

Bakgrunn

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og ambulansetjenesten anser bilkjøring generelt og utrykningskjøring spesielt som risikofylt.

Gjennom flere år har det blitt arbeidet på flere arenaer nasjonalt for sikrere ambulansekjøretøy og for å høyne ambulansesikkerheten.

I 2012 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å kartlegge sikkerhetskulturen i ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus (publisert i Ambulanseforum 3/2013), og nå ønsker man å utføre en tilsvarende nasjonal undersøkelse.

På bakgrunn av svarene i undersøkelsen vil man kartlegge status per 2018, samt utarbeide en plan for det videre arbeidet med sikrere utforming av ambulansepåbygg og tryggere bruk av ambulansekjøretøyene.

I tillegg ønsker Helsedirektoratet å gjennomføre en kartlegging av opplæring og bruk av nødnett ved landets ambulansetjenester. Dette gjør man nå fordi alle landets ambulansetjenester har implementert nødnett og har nå erfaring med bruk.

Spørsmål eller innspill vedr. undersøkelsen sendes til: geen@ous-hf.no

Helsedirektoratet oppfordrer målgruppen til å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen er helt anonym og frivillig.

Bilde av Nora Seland
Bestilling av indeks
av Nora Seland - onsdag, 25 april 2018, 08:47
 

Nå kan du bestille den nye utgaven av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN).

Det er to utgaver av nye NIMN, ett opplæringshefte og en bordversjon. Levering vil skje i begynnelsen og i slutten av april, for henholdsvis opplæringshefte og bordversjon. Grunnen til at det tar lenger tid med bordversjonen er at det er en teknisk mer komplisert produksjon, og vi må først gjennom et prøvetrykk.

Lenkene for bestilling finner du i venstremenyen på portalen under "Linker". Du kan også bestille de her:


Under Lederkonferanse for Norsk legevaktsforum 8. mars, holdt daglig leder i NAKOS et innlegg om den nye NIMN. Foredraget er vedlagt.

Vedlagt ligger også en pdf-utgave av nye NIMN.

Bilde av NAKOS Portal Administrator
Nytt nødnettkurs
av NAKOS Portal Administrator - mandag, 16 april 2018, 08:47
 

Utrullingen av Nytt Nødnett er gjennomført, og det er nå Helsetjenestens driftsorganisasjon HF (HDO) som har overtatt ansvaret for instruktøropplæring og tilrettelegging for sluttbrukerkurs.

Det er satt opp et nytt felles nettbasert forkurs som deltakere på kontrollrom- og radioterminalkurs skal fullføre før den oppmøtebaserte delen av opplæringen. Dette kurset erstatter det gamle, men det er fortsatt åpning for at de som er i gang med gammelt kurs fullfører dette, og at tidligere kursdeltakere kan gå tilbake for å laste opp kursbevis.
Dokumentasjon av oppmøtedelen av kurset og tildeling av kursbevis vil nå bli håndtert lokalt.
Det nettbaserte kurset kan også benyttes som resertifiseringsmodul for de tjenestene som måtte ønske dette.
Det er også satt opp et nytt ressursområde for godkjente instruktører.