VELKOMMEN TIL NAKOS

Denne portalen er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner. 
Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt.
Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Det er nå 55.100 registrerte brukere av portalen, men det beste tallet er at det er mellom 6-800 unike innlogginger pr døgn. DET er bra!

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. Også andre delingsmodeller som SSO og LTI vil forsøkes etablert i 2020.

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av Siw Lilly Osmundsen
  Norsk hjertestansregisters første seks år
  av Siw Lilly Osmundsen - tirsdag, 14 juli 2020, 16:32
   

  Leder av Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland har fått publisert en artikkel om registerers oppstart og de første seks årene med drift.  Artikkelen er publisert i BMJ Open med tittelen: Cardiac arrest as a reportable condition: a cohort study of the first 6 years of the Norwegian out-of-hospital cardiac arrest registry.

  Registeret inkluderer nå nesten 15 000 hjertestans og danner grunnlag for forskning og forbedringer. At hjertestans er lovpålagt å registrere har vært en viktig nøkkel for å lykkes.

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Migreringsproblemer med online.no
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 2 oktober 2019, 14:07
   

  Fortsatt problemer med at "Online" mailsystem oftest stopper tilbakesvarene fra portalen relatert til bekreftelse av migrering med ID-Porten.

  Det er opprettet en sak hos Telenor som eier og drifter Online mail, men ikke noe har skjedd. 

  Kontakte support i NAKOS ved Lars Didrik på 952 51 080 så løser vi det på denne måten:
  Send oss en annen mail du har tilgang til så kan vi bytte til denne slik at du får migrert til ID-Porten.

  IKKE lag ny bruker før du har kontaktet oss ;)

  Beklager dette, vi jobber fortsatt mot en permanent løsning.

  MVH

  Lars Didrik

  Bilde av Nora Seland
  Ny digital utgave av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp
  av Nora Seland - torsdag, 16 april 2020, 21:33
   

  NAKOS har gjennom de siste ukene arbeidet med en hasterevisjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN). Ny versjon er nå ferdigstilt og klar for distribusjon.

  Bakgrunnen for dette arbeidet er den pågående Covid-19 pandemien, som har medført et akutt behov for tilgang til en digital versjon, av blant annet smittevernsmessige hensyn.

  NIMN versjon 4.1 presenteres som et interaktivt PDF-dokument. Dette innebærer en del ny funksjonalitet i form av et "navigerbart" dokument med aktive menyknapper, kryssreferanser og aktive lenker.

  Nettkurs
  Et nettbasert opplæringsprogram som omhandler endringer og nyheter i NIMN versjon 4.1 ligger nå tilgjengelig på portalen. Kurset er åpent for alle og du finner det her.

  Helsedirektoratet er den formelle rettighetshaver til NIMN, og har delegert det faglige ansvaret for revisjon og utvikling av verktøyet til NAKOS. Oppdaterte versjoner vil kun distribueres direkte fra NAKOS.

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Tre nye kurs siste uke
  av NAKOS Portal Administrator - mandag, 13 april 2020, 12:42
   

  Da er det lagt ut tre nye kurs den siste uken som alle er relevante i disse tider.

  1. Oksygenbehandling av COVID-19 pasienter
  2. Grunnleggende smittevern
  3. Smittevern for helsepersonell

  Disse kursene er basert på et fantastisk samarbeid mellom flere bidragsytere som alle har jobbet uavhengig av tid på døgnet og ukedager for å få disse kursene klare for deling til alle som er interessert.

  En stor takk til alle som har bidratt!