Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 03.03.2016 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av Nora Seland
Høringssvar om ny legespesialitet
av Nora Seland - torsdag, 16. juni 2016, 15:39
 

Helsedirektoratet sendte på høring et utkast til læringsmål for en ny legespesialitet, akutt- og mottaksmedisin (AMM). Vedlagt ligger NAKOS sitt høringssvar.

Bilde av Nora Seland
Inhospitalt hjertestansregister
av Nora Seland - torsdag, 16. juni 2016, 14:09
 

Ingvild Tjelmeland og Teresia Book-EklundNorsk hjertestansregister starter nå innsamlingen av informasjon om pasienter, som rammes av hjertestans inne på sykehus. Innrapporteringsløsningen er nå på plass i Medisinsk registreringssystem (MRS). Alle sykehus skal rapportere til det nasjonale registeret. Ta gjerne kontakt for å komme i gang!

Tilleggsinformasjon
Registreringskjemaet for prehospital hjertestans er oppdatert på bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra lokale registrarer.

 
Bilde av NAKOS Portal Administrator
Samarbeid med Norges brannskole
av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 16. juni 2016, 13:52
 

Norges brannskole (NBSK) har tatt initiativ til å få på plass en mer tilgjengelig utdanningspakke for "Grunnkurs deltid". Mandatet er i første omgang å omarbeide dagens kurspakke til et format tilpasset nett.

Første workshop ble avholdt på NAKOS den 7., 8. og Brannseminar9. juni og kjernegruppa, med deltakere fra hele landet, jobber nå videre med en målsetting om ferdig kurspakke innen utgangen av året. Bruk av portalen som et verktøy for de enkelte brannvesen ble også diskutert, og her vil det helt sikkert bli tatt initiativ i tiden som kommer. Salten Brann har allerede gode erfaringer med dette via en pilot i forbindelse med utrullingen av Nødnett.

 
Bilde av NAKOS Portal Administrator
Ny sertifiseringsordning for ambulansetjenesten i Finnmark
av NAKOS Portal Administrator - tirsdag, 14. juni 2016, 14:26
 

Ny sertifiseringsordning er nå rullet ut for ambulansetjenesten i Finnmark etter et godt grunnarbeid fra områdets portalansvarlige Odd Are Olsen og Trine Flage. I første omgang inneholder resertifiseringen sju nettmoduler for Nivå 1 og åtte for Nivå 2.

Fra tidligere har Innlandet, Oslo og Akershus, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal tatt i bruk funksjonaliteten som håndterer tidsbegrensede sertifiseringer med full dokumentasjon. Neste skritt blir å samles rundt bordet for å velge sertifiseringsmoduler i fellesskap, slik at sertifiseringselementer blir like på tvers av HF og regioner. Dette vil gi store synergier med tanke på produksjon og vedlikehold, samt forenkle forvaltning av personell på tvers av tjenestene.