VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Kurs om sanmvirke mellom nødaktørene

  av NAKOS Portal Administrator -

  PHS har utarbeidet to kurs som dreier seg om samvirke.

  Denne opplæringen er en noe forkortet versjon av det som SAMVI-studiene på Politihøgskolen har, og er tilrettelagt for brukere på NAKOS.

  Målet er å gi en felles grunnforståelse for hva samvirke er og bli kjent med de ulike aktørene i et samvirke. Kurset skal gi en øket forståelse for at samvirke gjør at resultatet ved å jobbe sammen blir bedre enn å jobbe alene.

  Du finner kursene her.

  Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp v.5.0

  av NAKOS Portal Administrator -

  Det har vært jobbet mye med v.5.0 med stort nasjonalt engasjement og mange konstruktive innspill.

  Lansering nærmer seg, og det vil følge med et opplegg for implementeringsstøtte (T-Læring*) her på www.nakos.no.

  Her kan du lese om status på arbeidet pr dato, eller du kan laste den ned under.

  Vi benytter begrepet "T-læring" som står for teknologistøttet læring. Dette er et bredere og bedre begrep enn det litt forslitte "e-Læring"

  Nyhetsarkiv...