VELKOMMEN TIL NAKOS

.

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av Nora Seland
  Bestilling av indeks
  av Nora Seland - mandag, 1 oktober 2018, 11:03
   

  Nå kan du bestille den nye utgaven av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN).

  Det er to utgaver av nye NIMN, et opplæringshefte og en bordversjon. Opplæringsheftet  og bordversjonen er ferdig produsert og tilgjengelig for distribusjon. E-læringskurset er tilgjengelig på NAKOS-portalen.

  Lenkene for bestilling finner du i venstremenyen på portalen under "Linker". Du kan også bestille de her:


  Under Lederkonferanse for Norsk legevaktsforum 8. mars, holdt daglig leder i NAKOS et innlegg om den nye NIMN. Foredraget er vedlagt.

  Vedlagt ligger også en pdf-utgave av nye NIMN.

  Bilde av Nora Seland
  E-læring i Medisinsk Indeks
  av Nora Seland - tirsdag, 25 september 2018, 14:07
   

  E-læringskurset i bruk av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN) er nå åpent. Vi gjør dere oppmerksomme på at det fortsatt kan komme små justeringer.

  Som AMK- eller LV-operatør i Norge arbeider man i et komplekst nødtelefon-miljø. Akuttmedisinen er hele tiden i utvikling. Dette har medført til viktige endringer i Medisinsk Indeks.

  Vedlagt ligger en oppsummering av de viktgste endringene i NIMN versjon 4.

  Bilde av Nora Seland
  Hjertestans utenfor sykehus - Vi er gode, men kan bli enda bedre
  av Nora Seland - torsdag, 13 september 2018, 19:52
   

  De siste tallene fra kvalitetsindikatoren "HLR startet av tilstedeværende" ble i dag publisert på helsenorge.no. Utviklingen de siste tre årene viser et stabilt antall pasienter som gjenopplives utenfor sykehus i forhold til befolkningstallet. Hvis vi ser på andel vellykkede gjenopplivninger, er det imidlertid en liten nedgang fra 31 prosent i 2015 til 28 prosent i 2017. Dette skyldes at det nå leveres inn mer data til Norsk hjertestansregister. Det er derfor flere inkludert i registeret, men det reddes likevel et like høyt antall mennesker.

  Når hjertet stanser, er tiden avgjørende for pasientens sjanse for å overleve. I minuttene etter at hjertet har stanset er det samspillet mellom publikum og aktørene i den akuttmedisinske kjeden som redder liv. Tilstedeværende publikum har den viktigste rollen i dette. De må raskt oppfatte situasjonen, varsle medisinsk nødnummer 113 og starte hjerte-lunge-redning (HLR).

  helsenorge.no kan du lese mer om hva som ligger til grunn for funnene og om de forskjellige regionale ulikhetene.

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  HJELP! Hvor ble det av "Mine kurs og godkjenninger"?
  av NAKOS Portal Administrator - tirsdag, 14 august 2018, 10:41
   

  Etter oppgraderingene i vår/ sommer har det også blitt endringer i designet av portalen.
  Vi jobber fortsatt med forbedringer av dette, men det meste ser nå ut til å være operativt.

  Er du en av de som tidligere har valgt egen startside og ikke finner igjen ”Mine kurs og godkjenninger” er ikke dette så rart. Du finner den foreløpig ikke i venstre-menyen, så klikk her for å finne ut hvor den nå gjemmer seg!

  Utover høsten vil vi jobbe med fortsatt forenkling av brukergrensesnittet ;)