Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 05.07.2017 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av Nora Seland
Akuttmedisin - når minuttene teller
av Nora Seland - onsdag, 8. november 2017, 12:20
 

Rundt 150 deltakere var forrige uke samlet da NAKOS var hovedarrangør for det tradisjonelle OUS-symposiet med temaet ”Akuttmedisin - når minuttene teller”.

Årets symposium speilet det fruktbare, tverrfaglige samarbeidet som er etablert i sykehuset rundt pasienter med livstruende akuttmedisinske tilstander. Fokuset lå på hvordan vi kan bli bedre, og på hvor viktig det er å formidle kunnskap og også lære opp befolkningen.

Kjeden som redder liv
Professor og anestesilege Jo Kramer–Johansen ved Universitetet i Oslo og NAKOS, ledet deltagerne gjennom det to dager lange arrangementet. Foredragsholderne besto av erfarne seniorer og unge stipendiater med spennende nye forskningsprosjekter. Innleggene var delt inn i bolker med hvert sitt tema knyttet...

Les resten av dette emnet
(206 ord)
 
Bilde av NAKOS Portal Administrator
CBRNE-kurs for utrykningsetatene
av NAKOS Portal Administrator - tirsdag, 24. oktober 2017, 10:44
 

CBRNE-kurs for innsatspersonell er nå er åpnet.

Nettkurset tar sikte på å gi deg en oversikt over innholdet i "Håndbok for nødetatene -Farlige stoffer CBRNE".

Boken inneholder retningslinjer for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under utrykning og for de første 30 minuttene etter ankomst skadested.
Håndboken skal være til hjelp i de første 30 minuttene på en hendelse med farlige stoffer. Boken er utgitt av Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB).

 

 
Bilde av Nora Seland
Nye resultater fra prehospitale kvalitetsindikatorer
av Nora Seland - torsdag, 14. september 2017, 12:02
 

Norsk hjertestansregister har publisert nye resultater fra to kvalitetsindikatorer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Kvalitetsindikatorene er "Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende" og "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans".

I Norge fikk fire av fem pasienter med hjertestans utenfor sykehus hjerte-lungeredning (HLR) før ambulansen ankom i siste tertial (september - desember) 2016. For hele 2016 fikk 83 % HLR. Medisinsk nødtelefon (AMK) har en stor betydning for å holde denne andelen høy. AMK hjelper innringer å kjenne igjen hjertestans og instruerer innringer i å starte HLR.

Nordlandssykehuset HF og Helse Sør-Trøndelag HF er på topp med 90 % på rapportert forekomst av HLR før ambulansen ankommer. Alle ...

Les resten av dette emnet
(190 ord)
 
Bilde av Nora Seland
Hjertestans i AMK
av Nora Seland - fredag, 8. september 2017, 08:51
 

MNSc Camilla Hardeland forsvarer i dag sin avhandling "When time counts: Emergency medical dispatch. Exploring, understanding and addressing issues that impact upon timely and adequate allocation of prehospital medical assistance and resources to cardiac arrest patients" for graden philosophiae doctor (ph.d).

Hardeland har vært ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) i flere prosjektstillinger siden 2015.

Sammendrag av avhandlingen
Når hjertestans inntreffer, blir man raskt bevisstløs og slutter å puste normalt. Dersom noen som er på stedet innen kort tid starter hjerte-lungeredning (HLR) vil man ha økt sannsynlighet for å overleve. Når man ringer nødnummeret 113 (AMK), får man kontakt med operatør som er ...

Les resten av dette emnet
(331 ord)