VELKOMMEN TIL NAKOS

.

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Vi ønsker alle brukere av portalen et godt nytt år!!!
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 1 januar 2020, 16:04
   

  2019:

  2019 har vært preget av stor aktivitet med gjennomføring av kurs og sertifiseringer, samt nyetablering av flere tjenester og grupper på portalen.
  Det er fra rundt 200 til over 600 unike innlogginger pr døgn, noe som er et meget godt tall. Totalt har vi passert 53.000 brukere, og snart halvparten har konvertert til ID-Porten som påloggingsmetode. Dette er bra!

  Samarbeid med DSB, Norges brannskole og flere brannvesen er også meget positivt da det prehospitale miljøet er avhengig av samhandling mellom etatene. Begge etater bidrar til gjensidig kompetanseheving, noe som i neste omgang kommer befolkningen til gode.

  Deling av kurs og innhold øker også, noe som er en ønsket- og gledelig utvikling.

  Videre har vi jobbet med klargjøring av ...

  Les resten av dette emnet
  (392 ord)
  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Ny versjon av portalen: Moodle Workplace
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 11 desember 2019, 12:03
   

  Hva er dette?

  Moodle Workplace er et helt nytt administrativt rammeverk for Moodle (portalen). 
  Rammeverket vil gi et helt nytt sett med administrative muligheter for den enkelte tjeneste som benytter portalen. Inndeling av brukere, tildeling av rettigheter og rapporter, oppsett av læringsløp og sertifiseringer vil bli helt endret/forbedret.
  Videre vil brukergrensesnittet for sluttbrukere også endres til et enklere og mer intuitivt design.
  Moodle Workplace har også en egen gratis app som vil endre brukeropplevelsen vesentlig for brukere med mobile enheter.
  Videre unngår vi tunge versjonsoppdateringer da denne løsningen oppdateres kontinuerlig.
  Klikk her for mer informasjon.

  Er dette noe for oss?
  Ja definitivt!

  Vil dette medføre behov for ...

  Les resten av dette emnet
  (232 ord)
  Bilde av Siw Lilly Osmundsen
  Stipendiat innen behandling av hjerneslag i medisinsk nødmeldetjeneste - samarbeid mellom OsloMet og OUS
  av Siw Lilly Osmundsen - torsdag, 17 oktober 2019, 13:35
   

  Her er en flott mulighet for deg som ønsker å forske på håndteringen av hjerneslag 

  Prosjektets formål er å utforske faktorer som påvirker AMK-operatørers håndtering av henvendelser om mistenkt hjerneslag. Både kvalitative og kvantitative metoder vil tas i bruk under gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er behandlet av regional etisk komite og datahåndteringen gjennomføres etter tilrådning fra personvernombudet ved OUS. Prosjektet gjennomføres samtidig med et prosjekt i ambulansetjenesten og nevrologisk avdeling ved OUS som inkluderer innovativ bruk av elektroniske hjelpemidler for undersøkelse og kommunikasjon mellom ambulansepersonell og nevrolog. I samarbeidsprosjektet er det allerede ansatt to ph.d.-stipendiater og stipendiaten vil bli del av et tverrfaglig og tverrprofesjonelt forskningsmiljø med høy aktivitet.

  Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Prehospital klinikk; NAKOS, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste og ambulanseavdelingen, OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Stiftelsen Norsk luftambulanse (SNLA), Høgskolen i Østfold og OUS Nevrologisk klinikk.

  Søknadsfristen er 6. november 2019

  Gå til stillingsannonsen


  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden
  av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 10 oktober 2019, 13:24
   

  Kartleggingen av den akuttmedisinske kjeden er nå tilgjengelig.

  Rapporten er utarbeidet på vegne av Helsedirektoratet

  Du vil finne mange interessante fakta i denne rapporten som fremskriving av oppdragmengder, responstider, rekruttering og opplæring for å nevne noe.

  Hele kjeden som inkluderer såvel spesialist- som primærhelsetjenesten er beskrevet i kartleggingen.

  Last ned her