Hopp over nyhets- og infotavle

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  13 av 19 HF rapporterte til Hjertestansregisteret i 2014
  av NAKOS Portal Administrator - søndag, 13 desember 2015, 11:41
   

  Helseforetak som leverer data til Norsk hjertestansregister

  I 2014 ble det rapportert inn 1506 tilfeller til Norsk hjertestansregister fra til sammen 13 helseforetak.

  Forekomsten av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge beregnet ut fra rapporterte tilfeller er 44 /100.000 per år. For Norge som helhet tilsvarer dette at om lag 2250 personer ble behandlet for plutselig hjertestans utenfor sykehus i 2014. 

  I Norge har studier vist en høy andel som har fått HLR før ambulansen kommer og det er svært gledelig at dette også gjelder i registeret. Det rapporteres at 78 % av pasientene får HLR før ambulansen ankommer. Pasienter som får stans etter at ambulansen kommer frem er ekskludert. Det er små forskjeller mellom kjønn og landsdeler når det gjelder andelen som får HLR før ambulansen ankommer.

  Rapporten fra registeret

  Årsrapport 2014

   
  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Skandinavisk Akuttmedisin 2016
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 21 oktober 2015, 11:57
   

  Klikk på bildet for mer informasjon om program, påmelding og annet

  Påmeldingen til Skandinavisk Akuttmedisin åpnet den 1. september og vi ønsker dere hjertelig velkomne til Gardermoen 5. og 6. april 2016.
   

  Retningslinjer for hvordan vi gjennomfører hjerte-lungeredning (HLR) i Norge utarbeides hvert 5. år av Norsk Resuscitasjonsråd. De nye retningslinjene som blir gjeldende i Norge presenteres på SAM tirsdag 5. og onsdag 6. april!

   
  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  Kurs for Nødnett Helse
  av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 18 juni 2015, 07:06
   
  Klikk for å komme til kurskatalogen

  Klikk på logo for å komme til kurskatalogen

  Dersom du allerede har en bruker på www.nakos.no er det bare å velge kurs fra kurskatalogen. Har du ikke brukerkonto, må du lage en før du kommer inn på kurs. Bruksanvisning finner du her.


   
  Bilde av Nora Seland
  Fagsymposium om "Triage i den akuttmedisinske kjeden"
  av Nora Seland - tirsdag, 2 juni 2015, 13:50
   

  Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) arrangerte i samarbeid med Helsedirektoratet et fagsymposium om "Triage i den akuttmedisinske kjeden" 7. mai.

  Her kan du lese flere av innleggene.