Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 03.03.2016 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av NAKOS Portal Administrator
Kurs til jul?
av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 1. desember 2016, 07:50
 

Nettkurset "Stabilisering av columna"  er nå åpnet for fri bruk.
Kurset er utviklet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi og er ment som et verktøy for å spre kunnskap om denne prosedyren.

Prosedyren er kunnskapsbasert i henhold til AGREE-metodikk.

Kurset kan selvfølgelig også benyttes ved implementering av prosedyren i aktuelle tjenester.

 
Bilde av Nora Seland
Årsrapport fra Norsk hjertestansregister
av Nora Seland - tirsdag, 15. november 2016, 14:22
 

I dag ble resultatene fra hele 54 medisinske registre presentert med Helse- og omsorgminister Bent Høie til stede i Helsedirektoratets lokaler i Oslo.

Norsk hjertestansregister, som ligger under NAKOS, kunne vise til at 17 av 19 foretak leverte inn data i 2015. Det ble rapportert inn 2537 tilfeller av uventet hjertestans utenfor sykehus, der behandlingen ble startet av tilstedeværende eller ambulansepersonell. Rapporten kan leses i sin helhet på kvalitetsregistre.no.

 
Bilde av Nora Seland
Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
av Nora Seland - mandag, 14. november 2016, 11:54
 

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et verktøy for triage og beslutningsstøtte i den medisinske nødmeldetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en faglig revisjonsprosess av dokumentet.

Den reviderte utgaven av NIMN sendes nå ut på høring. Høringsfristen er mandag 5. desember 2016.

Vedlagte dokumenter:
1. Høringsbrev
2. Høringsversjon NIMN, utgave 4
3. Presentasjon av viktige endringer og veiledning for innsending av høringssvar

Høringssvaret kan legges inn øverst på denne siden.

(Redigert av NAKOS Portal Administrator - orginalinnlegg fredag, 4. november 2016, 10:39)

Bilde av Nora Seland
Fagsymposium om felles faglige retningslinjer
av Nora Seland - onsdag, 9. november 2016, 13:13
 


Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterer i samarbeid med Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten Midt-Norge (FAMN) og Helse Midt-Norge HF til et fagsymposium om felles faglige retningslinjer for ambulansetjenesten.

Bakgrunn:
Ambulansetjenestene i Norge bruker hvert år betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde faglige/operative retningslinjer, prosedyrer, manualer og håndbøker. Innføring av funksjonalitet for prehospital EPJ vil kreve en betydelig samordning av faglige prodedyrer og enighet om begreper og terminologi, blant annet for å kunne innhente valide data til kvalitetssikring og forskning. Det er samtidig en utfordring å sikre at retningslinjer og prosedyrer til en hver tid er oppdaterte og ...

Les resten av dette emnet
(276 ord)