Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 05.07.2017 klokken 15:00.

Skip nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Billede af Nora Seland
Skandinavisk Akuttmedisin 2018
ved Nora Seland - onsdag 10. januar 2018 14:52
 

 
Billede af NAKOS Portal Administrator
Grunnkurs i CBRNE
ved NAKOS Portal Administrator - tirsdag 2. januar 2018 07:23
 

CBRNE grunnkurs er nå publisert og åpnet for alle med bruker på portalen.
Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe- medisin og NAKOS.

Kurset er et innlæringskurs basert på kapittel 1 og 2 i "Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade"
Målgruppene er personell i og utenfor helsetjenesten, samt industrivernpliktige virksomheter, som forventes å kunne håndtere CBRNE-hendelser med personskade.

Logg deg inn og gå hit for å melde deg på kurset.

 
Billede af Nora Seland
Prosjektstillinger ved NAKOS
ved Nora Seland - tirsdag 12. december 2017 13:24
 
NAKOS mottar regelmessig ulike oppdrag fra helsemyndigheter, kommuner og helseforetak. Dette kan være utredninger, undersøkelser, kunnskapsoppsummeringer og lignende, innen ulike områder av de akuttmedisinske fag- og tjenesteområdene. Vi ønsker derfor kontakt med personer som er interessert i prosjektstillinger ved vår kompetansetjeneste. NAKOS representer et aktivt fag- og forskningsmiljø, med høy akademisk kompetanse innen akuttmedisinsk forskning, utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre, nettbasert undervisning og utvikling av kvalitetsindikatorer og evidensbaserte retningslinjer.

Ønskede kvalifikasjoner
Utdanning og erfaring innen ett eller flere av følgende områder; medisin og helsefag, IKT, prosjektledelse. Det ønskes også kompetanse innen litteratursøk og arbeid med databaser.
Det stilles store krav til muntlig og skriftlig uttrykksevne, i både norsk og engelsk språk.

Hvis du er interessert i prosjektstillinger ved NAKOS, så send inn din CV med noen ord om deg selv og dine faglige interesseområder. E-postadresse: Postmottak@nakos.no
Merk e-posten; «prosjektstilling». Vi tar kontakt med aktuelle kandidater når vi har ledige stillinger.
 
Billede af Nora Seland
Akuttmedisin - når minuttene teller
ved Nora Seland - onsdag 8. november 2017 12:20
 

Rundt 150 deltakere var forrige uke samlet da NAKOS var hovedarrangør for det tradisjonelle OUS-symposiet med temaet ”Akuttmedisin - når minuttene teller”.

Årets symposium speilet det fruktbare, tverrfaglige samarbeidet som er etablert i sykehuset rundt pasienter med livstruende akuttmedisinske tilstander. Fokuset lå på hvordan vi kan bli bedre, og på hvor viktig det er å formidle kunnskap og også lære opp befolkningen.

Kjeden som redder liv
Professor og anestesilege Jo Kramer–Johansen ved Universitetet i Oslo og NAKOS, ledet deltagerne gjennom det to dager lange arrangementet. Foredragsholderne besto av erfarne seniorer og unge stipendiater med spennende nye forskningsprosjekter. Innleggene var delt inn i bolker med hvert sitt tema knyttet...

Læs resten af dette emne
(206 ord)