Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 03.03.2016 klokken 15:00.

Skip nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Billede af Nora Seland
Lansering av hjertestarterregisteret og 113.no
ved Nora Seland - onsdag 19. april 2017 11:09
 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og daglig leder i NAKOS Jan Erik Nilsen- Målet er at alle hjertestartere er tilgjengelige for AMK slik at de kan gi informasjonen videre til publikum, sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie, på lanseringen av det offentlige hjertestarterregisteret.

På nettsiden 113.no er det nå mulig å registrere hjertestartere.
- Det er viktig at alle som har en hjertestarter logger seg inn på 113.no og legger inn infomasjon, oppfordret Høie. Dette øker sjansen for å redde liv.

Mange aktører
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i 2015 at det skulle opprettes et hjertestarterregister i offentlig regi. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) fikk oppdraget av Helsedirektoratet. Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen har stått i spissen av arbeidet.

- Arbeidet har involvert mange aktører og det er mange brikker som har måttet komme på plass, før vi nå endelig kunne lansere det offentlige registeret. Vi er nå inne i en spennende fase der vi er i gang med å få registeret på kartene i AMK-sentralene, noe som vil bidra til å redde flere liv, forteller Osmundsen.

 
Billede af Nora Seland
Nytt e-læringskurs
ved Nora Seland - onsdag 19. april 2017 11:09
 

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skedestedI januar kom den nasjonale veilederen for helsetjenestens organisering på skadested IS-2536. Fra i dag kan du ta et e-læringskurs her på portalen, som har som målsetting å gi en innføring i veilederens innhold. Kurset er åpent for alle.

 
Billede af Nora Seland
Foredrag på nett
ved Nora Seland - mandag 27. marts 2017 11:34
 

Konferansen Skandinavisk Akuttmedisin er over for denne gang. To flotte dager med gode faglige presentasjoner og mange interessante diskusjoner. For deg som ikke fikk deltatt, og for deg som gjerne vil se foredragene en gang til, ligger nå de fleste foredragene ute på nett.

 
Billede af Nora Seland
Nysgjerrig oppfinner
ved Nora Seland - torsdag 9. februar 2017 07:47
 

Seniorforsker Lars WikSeniorforsker ved NAKOS, Lars Wik, har siden begynnelsen av 2000-tallet utviklet flere nye produkter til bruk inhospitalt og prehospitalt. I 2016 kom to nye oppfinnelser ut på markedet.

Ideen til "Intubation Assist" fikk han allerede i 2003. To elektroder på brystkassa måler egenskaper i brystkassa/lungene mellom det å blåse luft ned i lungene, kontra det å blåse luft ned i magesekken.
- Ved anestesi og avansert hjerte-lungeredning har man et behov for å kontrollere luftveiene til pasienten, forteller Wik. Det gjøres ved å putte et plastrør ned i luftrøret, for dereter å puste for pasienten. Putter man derimot plastrøret i spiserøret, uten å oppdage det, vil pasienten dø eller få en ikke reparerbar hjerneskade.

Nedkjøling og overoppheting
De...

Læs resten af dette emne
(258 ord)