Nyhets- og infotavle

Avatar Nora Seland
Bestilling av indeks
par Nora Seland, mercredi 11 juillet 2018, 15:25
 

Nå kan du bestille den nye utgaven av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN).

Det er to utgaver av nye NIMN, et opplæringshefte og en bordversjon. Opplæringsheftet er ferdig produsert og tilgjengelig for distribusjon. Bordversjonen er dessverre forsinket og blir levert i løpet av august måned. Grunnen til at det tar lenger tid med bordversjonen er at det er en teknisk mer komplisert produksjon, og vi måtte først gjennom et prøvetrykk som viste at det måtte gjøres en del endringer. Det er disse produksjonsteknisk endringene som har tatt mer tid enn forventet. E-læringskurset vil også bli ferdig i august og tilgjengelig på NAKOS-portalen.

Lenkene for bestilling finner du i venstremenyen på portalen under "Linker". Du kan også bestille de her:


Under Lederkonferanse for Norsk legevaktsforum 8. mars, holdt daglig leder i NAKOS et innlegg om den nye NIMN. Foredraget er vedlagt.

Vedlagt ligger også en pdf-utgave av nye NIMN.

(Redigert av Jan Erik Nilsen - orginalinnlegg onsdag, 25 april 2018, 08:47)

Avatar NAKOS Portal Administrator
Da er vi oppe igjen!
par NAKOS Portal Administrator, mardi 3 juillet 2018, 09:24
 

Vi har fortsatt noen mindre etterdønninger etter oppgraderingen. Dette var forventet med flere millioner datapunkter som ble berørt i en oppgradrering som gikk over flere versjoner.

Vi jobber akkurat nå med en visningsfeil i kursfullføring. I noen kurs for noen brukere får man ikke opp haken for fullført aktivitet til tross for at den er bestått. Imidlertid er forsøk og resultater lagret i karakterboka, så arbeidet er ikke bortkastet.
Vi håper å kunne gjennomføre en oppdatering på dette med det første slik at alle aktiviteter kommer opp som fullført slik vi er vant til.
Beklager hodebryet dette kan medføre for noen av dere.

MVH

Lars Didrik
NAKOS

 

Avatar NAKOS Portal Administrator
Portalen oppe igjen!
par NAKOS Portal Administrator, jeudi 28 juin 2018, 11:28
 

Da har vi gjort en stor oppgradering av portalen fra versjon 2.9 til 3.4. Dette vil innebære noen mindre endringer i hvordan du som bruker navigerer på sidene. Vi vil i tiden fremover legge ut informasjon og veiledninger for hvordan du best mulig kan jobbe i det nye grensesnittet.
Det vil fortsatt kunne forekomme mindre endringer og justeringer i design, oppsett av kategorier og kurs. Håper på  "takhøyde" for dette.

Vi vil også med det første legge inn en ny personvernerklæring iht de nye GDPR- reglene som angår sikkerhet og bruk av dine data.

Takk for tålmodigheten de to dagene portalen var nede for oppgradering Oui

28/06: Da er dagens oppdatering/ fix som tidligere varslet mellom kl 11.00 og 12.00 utført og du kan bruke portalen som før.

 

Avatar NAKOS Portal Administrator
Spørreundersøkelsene om ambulansesikkerhet og nødnett
par NAKOS Portal Administrator, lundi 30 avril 2018, 15:06
 

Bakgrunn

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og ambulansetjenesten anser bilkjøring generelt og utrykningskjøring spesielt som risikofylt.

Gjennom flere år har det blitt arbeidet på flere arenaer nasjonalt for sikrere ambulansekjøretøy og for å høyne ambulansesikkerheten.

I 2012 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å kartlegge sikkerhetskulturen i ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus (publisert i Ambulanseforum 3/2013), og nå ønsker man å utføre en tilsvarende nasjonal undersøkelse.

På bakgrunn av svarene i undersøkelsen vil man kartlegge status per 2018, samt utarbeide en plan for det videre arbeidet med sikrere utforming av ambulansepåbygg og tryggere bruk av ambulansekjøretøyene.

I tillegg ønsker Helsedirektoratet å gjennomføre en kartlegging av opplæring og bruk av nødnett ved landets ambulansetjenester. Dette gjør man nå fordi alle landets ambulansetjenester har implementert nødnett og har nå erfaring med bruk.

Spørsmål eller innspill vedr. undersøkelsen sendes til: geen@ous-hf.no

Helsedirektoratet oppfordrer målgruppen til å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen er helt anonym og frivillig.