VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  "Klargjør for ny resertifisering" er for tiden nede.

  av NAKOS Portal Administrator -

  Denne funksjonen er dessverre nede etter oppdateringen.
  Vi jobber med vår driftspartner for å få ordnet dette da det er en mye brukt funksjon.

  Beklager bryderiet dette skaper for mange av dere.

  MVH

  Lars Didrik
  NAKOS

  Da er oppgradering fase 1 gjennomført

  av NAKOS Portal Administrator -

  Vi vil i ukene fremover justere og tilpasse den nye løsningen. På en såpass stor oppgradering vil det altid være behov for for tilpassinger og endringer.

  Ber derfor om forståelse for dette.

  MVH

  Portaladmin NAKOS

  Ny versjon av digital medisinsk indeks

  av Nora Seland -

  Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) har nå kommet i ny digital versjon. NIMN versjon 4.2 er tilgjengelig for nedlasting.

  Den største endringen i den nye versjonen er at de engelske støttetekstene nå er oppe på samme nivå som hoveddokumentet. Tekstene er justert og skrivefeil er rettet. Sidene er interaktive, hyperkoplinger og kryssreferanser er aktivert. Ved bruk av kryssreferanser blir man ført videre i sidene med engelske støttetekster. I hoveddokumentet er det gjort mindre endringer.

  Helsedirektoratet er den formelle rettighetshaver til NIMN, og har delegert det faglige ansvaret for revisjon og utvikling av verktøyet til NAKOS. Oppdaterte versjoner vil kun distribueres direkte fra NAKOS.

  Hjerte- og lungeredningsdagen 16. oktober

  av Siw Lilly Osmundsen -

  Vil du være med å øke oppmerksomheten rundt Hjerte- og lungeredning på Verdens hjerte- og lungeredningsdag 16. oktober?  Europeisk Resuscitasjonsråd har i en årrekke hatt 16. oktober som Restart a heart day og i fjor ble den utvidet også til mange land utenfor Europa og dermed ble det Verdens hjerte- og lungeredningsdag.

  NAKOS har påtatt seg å oversette materiellet til norsk og du finner årets flyer under her. Den er til fritt bruk i den formen den er her og kan printes ut og formidles videre.  Vi håper mange lager arrangementer som fokuserer på HLR og bruken av hjertestarter denne dagen!

   

  Hender som utfører HLR på jordkloden. Joden formet som et hjerte.

  Äldre ämnen...