VELKOMMEN TIL NAKOS

.

  Nyhets- og infotavle

  Bild av Nora Seland
  Viktig informasjon til allmennleger og legevakt om vurdering av Covid-19 pasienter
  av Nora Seland - måndag, 30 mars 2020, 09:55
   

  Se vedlegg.

  (Redigert av NAKOS Portal Administrator - orginalinnlegg mandag, 30 mars 2020, 09:55)

  Bild av Nora Seland
  HLR og Covid-19
  av Nora Seland - torsdag, 26 mars 2020, 10:09
   

  Selv om det er mye om smitte i media, må vi opprettholde vår gode behandling av andre livstruende sykdommer. Ved hjertestans ringer du 113 og får råd om hjerte-lunge-redning (HLR). Har du lært HLR med kompresjoner og ventilasjoner, er det den beste behandlingen du kan gi. For å redusere bekymring hos livredderne og samfunnsbelastningen ved unødig karantene, anbefaler NAKOS at sykehusene må legge til rette for at livredderne kan få informasjon om pasientens smittestatus straks den foreligger.

  Anbefaling fra Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd når det kommer til HLR og mistenkt eller påvist smitte av Covid-19.

   

   

   
  Bild av NAKOS Portal Administrator
  Litt til ettertanke
  av NAKOS Portal Administrator - onsdag, 18 mars 2020, 12:55
   

  I disse tider kan noen og enhver kjenne litt på stress i arbeidshverdagen.

  Klikk på linken under, så får du noen gode betraktninger rundt dette ;)

   
   
  Bild av Nora Seland
  Revidert veileder på høring
  av Nora Seland - torsdag, 23 januari 2020, 12:59
   

  Nasjonal veileder for masseskadetriage er nå revidert og sendt ut på høring. NAKOS har som grunnlag for revisjonen utarbeidet rapporten "Masseskadetriage - en kartlegging av triagesystemer for håndtering av alvorlige hendelser og katastrofer".

  Rapporten gir en innføring i grunnleggende prinsipper for masseskadetriage og en oversikt over de ulike triagesystemene. Basert på en omfattende litteraturgjennomgang, og erfaringer med bruk av veilederen, tar rapporten blant annet for seg følgende temaer:

  • Masseskadetriage ved hendelser som involverer barn
  • Etiske problemstillinger er knyttet til masseskadetriage med spesiell omtale av hastegraden "Avvente"
  • Bruk av merkeutstyr
  • Evidensgrunnlaget for masseskadetriage. Finnes det systemer som er bedre enn andre?
  • Erfaringer med bruk av veiledere


  Nasjonal veileder for masseskadetriage ble første gang ble utgitt av Helsedirektoratet i 2013. Veilederen var en viktig milepæl i utviklingen av oppdaterte retningslinjer og planverk for helsetjenestens håndtering av store hendelser med mange skadde.