Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 03.03.2016 klokken 15:00.

Hoppa över nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bild av Nora Seland
Nytt e-læringskurs
av Nora Seland - onsdag, 22 mars 2017, 13:45
 

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skedestedI januar kom den nasjonale veilederen for helsetjenestens organisering på skadested IS-2536. Fra i dag kan du ta et e-læringskurs her på portalen, som har som målsetting å gi en innføring i veilederens innhold. Kurset er åpent for alle.

(Redigert av NAKOS Portal Administrator - orginalinnlegg onsdag, 22. mars 2017, 09:11)

 
Bild av Nora Seland
Nysgjerrig oppfinner
av Nora Seland - torsdag, 9 februari 2017, 07:47
 

Seniorforsker Lars WikSeniorforsker ved NAKOS, Lars Wik, har siden begynnelsen av 2000-tallet utviklet flere nye produkter til bruk inhospitalt og prehospitalt. I 2016 kom to nye oppfinnelser ut på markedet.

Ideen til "Intubation Assist" fikk han allerede i 2003. To elektroder på brystkassa måler egenskaper i brystkassa/lungene mellom det å blåse luft ned i lungene, kontra det å blåse luft ned i magesekken.
- Ved anestesi og avansert hjerte-lungeredning har man et behov for å kontrollere luftveiene til pasienten, forteller Wik. Det gjøres ved å putte et plastrør ned i luftrøret, for dereter å puste for pasienten. Putter man derimot plastrøret i spiserøret, uten å oppdage det, vil pasienten dø eller få en ikke reparerbar hjerneskade.

Nedkjøling og overoppheting
De...

Läs fortsättningen på detta ämne
(258 ord)
 
Bild av Nora Seland
Olsen forsvarte sin avhandling
av Nora Seland - onsdag, 7 december 2016, 22:16
 

Tirsdag forsvarte cand.med. Jan-Åge Olsen sin avhandling, "Prehospital cardiopulmonary resuscitation with a mechanical chest compression device with load-distributing band - New Insights, for graden philosophiae doctor (ph.d).

Olsen jobbet ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) til sommeren 2015, før han byttet arbeidssted og spesialitet til Radiumhospitalet og onkologi. Hovedveilederen hans har vært seniorforsker ved NAKOS, Lars Wik.

Sammendrag av avhandlingen
Omlag 3000 mennesker får hjertestans i Norge hvert år, og man estimerer at ca. 300 overlever. I henhold til retningslinjene for gjenopplivning er manuell hjerte-lunge-redning anbefalt, men det er dokumentert at kvaliteten på behandlingen som ofte gis ...

Läs fortsättningen på detta ämne
(293 ord)
 
Bild av Nora Seland
Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
av Nora Seland - måndag, 5 december 2016, 18:01
 

Høringssvaret kan legges inn øverst på denne siden eller sendes til postmottak@nakos.no

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et verktøy for triage og beslutningsstøtte i den medisinske nødmeldetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en faglig revisjonsprosess av dokumentet.

Den reviderte utgaven av NIMN sendes nå ut på høring. Høringsfristen er mandag 5. desember 2016.

Vedlagte dokumenter:
1. Høringsbrev
2. Høringsversjon NIMN, utgave 4
3. Presentasjon av viktige endringer og veiledning for innsending av høringssvar

Høringssvaret kan legges inn øverst på denne siden eller sendes til postmottak@nakos.no