Nyhets- og infotavle

Nytt mikrokurs for operatører ved 11X- sentraler er publisert!

Nytt mikrokurs for operatører ved 11X- sentraler er publisert!

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Målgruppen er primært personell som har sin arbeidsplass i en 11X-sentral. 
Kurset fokuserer på mental handlingsberedskap ved identifisering av mulig PLIVO, og handlingsmønsteret videre i varslings- og utrykningsfasen.

Kurset er et såkalt "mikrokurs" som tar få minutter å gjennomføre. Målsettingen er å styrke fokus ved mistanke om PLIVO slik at korrekt handlingsmønster ikke ligger langt bak i hjernens "fjernarkiv", men slår inn umiddelbart ved mistanke om PLIVO.

Kurset er utarbeidet av representanter fra de tre etatenes 11X-sentraler i samarbeid med NAKOS.

Du finner kurset i kategorien for PLIVO.