AMBULANSETJENESTENE I MIDT-NORGE

Ambulansetjenestene i Midt-Norge består av ca 800 ansatte med totalt 68 ambulansestasjoner. De er fordelt på 3 helseforetak i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

På NAKOS finner du akuttmedisinske elæringskurs, sertifiseringer og lærlingeoppgaver. Du må være registrert og logge inn med eget brukernavn og passord. Spørsmål? Ta kontakt med fagrådgiver eller veileder for lærlinger.

Innfasingskurs for nye vikarer i tjenesten. Kurset er et lukket kurs, noe som tilsier at de som skal gå vikarkurset får innloggingsopplysninger av administrator.