AMBULANSETJENESTENE I MIDT-NORGE

Ambulansetjenestene i Midt-Norge består av ca 800 ansatte med totalt 68 ambulansestasjoner. De er fordelt på 3 helseforetak i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

På NAKOS finner du akuttmedisinske elæringskurs, sertifiseringer og lærlingeoppgaver. Du må være registrert og logge inn med eget brukernavn og passord. Spørsmål? Ta kontakt med fagrådgiver eller veileder for lærlinger.