Om NAKOS

NAKOS jobber etter en nettverksmodell, hvor involvering av landets ulike fag- og forskningsmiljøer, koordinering og kontakt med andre kompetansesentra og utvikling av åpne nasjonale konsepter for opplæring står helt sentralt.
Dette er en arbeidsprofil som ansvarliggjør både NAKOS og nettverket. Det er derfor viktig at det akuttmedisinske miljøet i Norge selv også knytter kontakter med NAKOS. Den beste modellen for nettverksbygging er tosidig.

Portalen (www.nakos.no) er et verktøy som skal bidra til å samle og dele ressurser, samtidig som det er en fagportal som kan benyttes til kursadministrasjon og kvalitetsikring lokalt i den enkelte tjeneste.

NAKOS ønsker å være en samlende ressurs for alle ellementene i den akuttmedisinske kjeden, for på denne måten å bidra til en kvalitetsheving innen faget. Målsettingen er å bidra til at best mulig akuttmedisinsk kompetanse når frem til pasienten når han eller hun trenger det.

Dersom du er pålogget kan du lese mer under. Er du ikke, kan du velge "Logg inn som gjest".
Mer om NAKOSAnsatte

Jan Erik Nilsen
Daglig leder
E-post: jen@nakos.no
Telefon: 23027213

Nora Seland
Administrasjonsleder
E-post: nora@nakos.no
Telefon: 23026210

Lars Didrik Flingtorp
Seniorrådgiver - nett
E-post: flingtorp@gmail.com
Telefon: 95251080

Ingvild Tjelmeland
Registerleder - Norsk hjertestansregister
E-post: ingvild@nakos.no
Telefon: 23027238

Siw Lilly Osmundsen
Registerleder - Norsk hjertestarterregister
E-post: siw@nakos.no
Telefon: 23026212

Lars Wik
Seniorforsker/overlege
E-post: lars.wik@medisin.uio.no
Telefon: 23026214

Jo Kramer-Johansen
Professor
E-post: jo.kramer-johansen@medisin.uio.no
Telefon: 23027239

Håvard Kongsgård
Forsker/Statistiker
E-post: postmottak@nakos.no

Camilla Hardeland
Seniorforsker
E-post: postmottak@nakos.no

Sist endret: mandag, 11. mai 2020, 12:29