Om NAKOS

NAKOS jobber etter en nettverksmodell, hvor involvering av landets ulike fag- og forskningsmiljøer, koordinering og kontakt med andre kompetansesentra og utvikling av åpne nasjonale konsepter for opplæring står helt sentralt.
Dette er en arbeidsprofil som ansvarliggjør både NAKOS og nettverket. Det er derfor viktig at det akuttmedisinske miljøet i Norge selv også knytter kontakter med NAKOS. Den beste modellen for nettverksbygging er tosidig.

Portalen (www.nakos.no) er et verktøy som skal bidra til å samle og dele ressurser, samtidig som det er en fagportal som kan benyttes til kursadministrasjon og kvalitetsikring lokalt i den enkelte tjeneste.

NAKOS ønsker å være en samlende ressurs for alle ellementene i den akuttmedisinske kjeden, for på denne måten å bidra til en kvalitetsheving innen faget. Målsettingen er å bidra til at best mulig akuttmedisinsk kompetanse når frem til pasienten når han eller hun trenger det.

Dersom du er pålogget kan du lese mer under. Er du ikke, kan du velge "Logg inn som gjest".
Mer om NAKOS
Sist endret: tirsdag, 18 februar 2020, 09:12