Fag- og ressursområde for ambulansetjenesten ved
SI

 

Tjenesten dekker Hedmark og Oppland med 29 ambulansestasjoner og ca 600 fast ansatte, lærlinger og vikarer.

Her ligger de nettkurs som må gjennomføres før obligatoriske oppmøtedager 9 - 12/4 2019.

Ved spørsmål ta kontakt med Egil Løken, 90169882.

I tillegg ligger det en del bakgrunnsinformasjon som beskriver hvilke krav som stilles til deg som vikar.

Velkommen og lykke til!! 

Kurset må være gjennomført før du starter behandling med CPAP etter våre prosedyrer.

Frist for gjennomført kurs er 1. april for seksjonene Lillehammer, Kongsvinger, Valdres og Nord Gudbrandsdalen.

Prosedyren vil innføres i resten av seksjonene i løpet av høsten 2016.

Hovedområde for informasjon, kommunikasjon og samhandling.

Innlandets lukkede gruppe for ressurspersoner

Her ligger caser som skal brukes ved simuleringsdag ved NTNU Gjøvik eller Høgskolen i Innlandet (Elverum).

I tillegg ligger det administrative dokumenter og evalueringsskjemaer for prøver som skal gjennomføres i Oppland og Hedmark.

Administrator her er Egil Løken (egil.loken@sykehuset-innlandet.no). Kontaktes hvis det skal gjøres endringer.

Kurs i IntraNasal administrering av medikamenter.

Kurset er obligatorisk for trinn 3 personell i Ambulansetjenesten i SI og inneholder bakgrunnsstoff, presentasjoner, veiledning og avsluttende sertifisering for bruk av medikamentene: Nalokson, Midazolam, Fentanyl og Ketamin med MAD(Mucosal Atomization Device) neseforstøver.

Bestått kurs gir trinn 3 personell sertifisering i IN administrering av medikamenter ihht tiltakskort.

Kurset må gjennomføres og bestås minst hvert annet år.