Fag- og ressursområde for ambulansetjenesten ved
SI

 

Tjenesten dekker Hedmark og Oppland med 29 ambulansestasjoner og ca 600 fast ansatte, lærlinger og vikarer.

Her ligger de nettkurs som må gjennomføres før obligatoriske oppmøtedager 14-17/4 2020.

Ved spørsmål ta kontakt med Egil Løken, 90169882.

I tillegg ligger det en del bakgrunnsinformasjon som beskriver hvilke krav som stilles til deg som vikar.

Velkommen og lykke til!! 

Hovedområde for informasjon, kommunikasjon og samhandling.

Innlandets lukkede gruppe for ressurspersoner

Her ligger caser som skal brukes ved simuleringsdag ved NTNU Gjøvik eller Høgskolen i Innlandet (Elverum).

I tillegg ligger det administrative dokumenter og evalueringsskjemaer for prøver som skal gjennomføres i Oppland og Hedmark.

Administrator her er Egil Løken (egil.loken@sykehuset-innlandet.no). Kontaktes hvis det skal gjøres endringer.