Fag- og ressursområde for ambulansetjenesten ved
SI

 

Tjenesten dekker Hedmark og Oppland med 29 ambulansestasjoner og ca 600 fast ansatte, lærlinger og vikarer.

Her ligger caser som skal brukes ved simuleringsdag ved NTNU Gjøvik eller Høgskolen i Innlandet (Elverum).

I tillegg ligger det administrative dokumenter og evalueringsskjemaer for prøver som skal gjennomføres i Oppland og Hedmark.

Administrator her er Egil Løken (egil.loken@sykehuset-innlandet.no). Kontaktes hvis det skal gjøres endringer.

Kurset må være gjennomført før du starter behandling med CPAP etter våre prosedyrer.

Frist for gjennomført kurs er 1. april for seksjonene Lillehammer, Kongsvinger, Valdres og Nord Gudbrandsdalen.

Prosedyren vil innføres i resten av seksjonene i løpet av høsten 2016.

Hovedområde for informasjon, kommunikasjon og samhandling.

Innlandets lukkede gruppe for ressurspersoner

Kurs i IntraNasal administrering av medikamenter.

Kurset er for trinn 3 personell i Ambulansetjenesten i SI og inneholder bakgrunnsstoff, presentasjoner, veiledning og avsluttende sertifisering for bruk av medikamentene: Nalokson, Midazolam, Fentanyl og Ketamin med MAD(Mucosal Atomization Device) neseforstøver.Dette kurset er et samarbeid mellom divisjon Psykisk helsevern og divisjon Prehospitale tjenester.
Kurset er beregnet på helsepersonell som bemanner ambulanser i Innlandet.