I denne kategorien liger de moduler som blir benyttet i Innlandets forskjellige serifiseringer.

Kategorien er skjult, men kursene kan tildeles i sertifiseringsløpene.

Denne modulen dreier seg om kjennskap til Tiltaksboka Innlandet samt HLR- retningslinjene fra NRR og SI, lover og forskrifter og emner som ellers hører inn under utøvelse av ambulansetjeneste.

Modulen vil bli benyttet ved trinn1, trinn 2 og trinn 3 i Innlandets sertifiseringsløp.

Denne modulen dreier seg om kunnskap og dugelighet i legemiddelregning, og inneholder en eller flere tester som skal består med godkjent karakter.

Modulen vil bli benyttet ved trinn 2 og trinn 3 i Innlandets sertifiseringsløp.

Denne modulen dreier seg om kjennskap til legemiddeloppsett og bruk for trinn 2 og trinn 3, og inneholder en eller flere tester som skal bestås med godkjent karakter.
Modulen vil bli benyttet ved trinn 2 og trinn 3 i Innlandets sertifiseringsløp.

Denne modulen dreier seg om kjennskap til legemiddeloppsett og bruk for Trinn 3, og inneholder en eller flere tester som skal bestås med godkjent karakter.

Modulen vil bli benyttet ved Innlandets sertifiseringsløp for trinn 3.