Velkommen til kursområdet underlagt DSB.

Dette kurset har som formål å øke sikkerheten, samt dokumentere kompetansen ved arbeid i høyden.

Målgruppen for kurset er operativt brann- og redningspersonell, på deltid, heltid, og på alle nivåer fra aspirant til innsatsleder brann.

Kurset avgrenses til å omfatte bærbare stiger og arbeid på tak. Kurset omfatter dermed ikke urban tauredning eller bruk av stigebil/lift.

Introduksjonskurs til eCall- systemet til 11X-sentralene i Norge

eCall er et EU-vedtatt system for automatisk varsling av en trafikkulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral. Ved en ulykke vil det automatisk overføres et datasett med opplysninger om ulykken som tidspunkt, lokalisering, kjøreretning og beskrivelse av kjøretøyet til alarmsentralen, samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet.