Opppdatert versjon av vikarkurs for ambulansetjenesten i Helse Bergen. 

Dette kurset er utarbeidet for å sikre at eksterne samarbeidspartnere kjenner rutiner for basalt smittevern i forbindelse med utbrudd av korona-viruset. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Basale smittevernrutiner er grunnmuren i alt infeksjonsforebyggende arbeid!
De gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus.

Basale smittevernrutiner skal både beskytte helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter.
I dette kurset vil du få en innføring i basale smittevernrutiner.

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.

Basert på kurs fra Regionalt kompetansesenter for smittevern

Kompetansekontroll for personell på Røde Kors-ambulansen som utfører oppdrag i henhold til avtale med Helse Bergen. 

Kompetansekontrollen består av en praktisk test samt teoretisk test. 

Internt oppfølgingskurs for ansatte i Akuttmedisinsk Avdeling. Adgang til kurset etter avtale med leder/fagutviklere. 

Obligatorisk kurs for alt ambulansepersonell i akuttmedisinsk avdeling.

Obligatorisk teori- og kasuistikkbasert trening for Trinn II personell frem til årig kompetansekontroll.

Obligatorisk kurs for alt ambulansepersonell i akuttmedisinsk avdeling.

Felles e-læringskurs i bruk av SATS-Norge for personell i ambulansetjenesten og akuttmottakene ved Haukeland universitetssykehus, Voss sykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Kurset er obligatorisk kurs for alt ambulansepersonell i Helse Bergen, akuttmedisinsk avdeling.

Veilederforumet er åpent for personell i Akuttmedisinsk avdeling.

Kurs for helsepersonell og lege- og sykepleierstudenter som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten.