Internt oppfølgingskurs for ansatte i Akuttmedisinsk Avdeling. Adgang til kurset etter avtale med leder/fagutviklere. 

Obligatorisk kurs for alt ambulansepersonell i akuttmedisinsk avdeling.

Obligatorisk teori- og kasuistikkbasert trening for Trinn II personell frem til årig kompetansekontroll.

Obligatorisk kurs for alt ambulansepersonell i akuttmedisinsk avdeling.

Felles e-læringskurs i bruk av SATS-Norge for personell i ambulansetjenesten og akuttmottakene ved Haukeland universitetssykehus, Voss sykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Kurset er obligatorisk kurs for alt ambulansepersonell i Helse Bergen, akuttmedisinsk avdeling.

Veilederforumet er åpent for personell i Akuttmedisinsk avdeling.

Kurs for helsepersonell og lege- og sykepleierstudenter som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten.