Under finner du to kurs om samvirke.

Det første kurset er en god introduksjon til samvirke, og en presentasjon av rammeverk og aktører.

Kurset "Hva er samvirke mellom nødaktørene?" er et mer omfattende kurs som skal gi en god forståelse for prinsippene ved samvirke som anbefales alt operativt personell i redningsetatene.
Skal du ta dette, trenger du ikke ta introduksjonskurset.

Disse kursene åpner sommeren 2023

Dette kurset forklarer samvirkemodellen og de ulike aktørene i samvirke.
Dersom du skal ta det mer omfattende kurset "Hva er samvirke mellom nødaktørene?" i sin helhet, trenger du ikke ta dette introduksjonskurset da det inngår i det andre. 

Klikk på den gruppen under som best paser på ditt arbeidsforhold for å starte kurset.

Denne opplæringen er en noe forkortet versjon av det som SAMVI-studiene på Politihøgskolen har og er tilrettelagt for brukere på NAKOS.

Målet er å gi en felles grunnforståelse for hva samvirke er, bli kjent med de ulike aktørene i et samvirke, og så ønsker vi at dere skal få forståelse for at målet med samvirke er at vi får mer ut av å jobbe sammen enn å jobbe aleine.

Du melder deg på ved å klikke i den boksen som best beskriver ditt arbeidssted/ rolle.