Overordnet kategori for brannfag og brannvesen.
Denne kategorien er nå under utvikling relatert til kursproduksjon, informasjon og kommunikasjon.
Området vil utvikles i samarbeid mellom DSB, NBSK, ressursgrupper innen faget og enkeltbrannvesen.
Delingsprinsippet er overordnet slik at kurs og kursinnhold utviklet i én tjeneste kan benyttes av andre.