Her vil du finne brannfaglige nettbaserte emnekurs.

Disse er åpne for alle, og godkjent gjennomføring gir mulighet for å skrive ut kursbevis.
Mange av kursene vil basere seg på fag-heftene fra NBSK samt bøkene "Brannfysikk og brannkjemi" og "Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper" skrevet av Guttorm Liebe.
Noen av kursene er beregnet som implementeringskurs for nye veiledere slik som "Risikovurdering og håndtering av brann i Litium-ion batterier".

Egenpåmelding

  1. Logg inn i portalen dersom du ikke allerede er innlogget.
  2. Velg den gruppen som passer best relatert til ditt yrke under.
  3. Klikk på knappen og du er inne i kurset.

Foreløpig kun tilgjengelig i pilot for Tromsø brann- og redning KS

CBRNE er et fagfelt som dekker et fagområdet der ulykker relatert til dette kan gi enorme skadeomfang, og bety betydelig risiko for de involverte innsatsgrupper.

Det er derfor av stor betydning å forstå håndtering av uhell ved CBRNE-hendelser og organisering av skadestedet, samt vite hvordan man gjennomfører pasientbehandling. Dessuten vite om hvilke tiltak som kan gjøres for å begrense utslipp og skade, samt kunne velge rett vernebekledning.

Foreløpig kun tilgjengelig i pilot for Tromsø brann- og redning KS

Foreløpig kun tilgjengelig i pilot for Tromsø brann- og redning KS

Foreløpig kun tilgjengelig i pilot for Tromsø brann- og redning KS