Logo

Velkommen til fag- og kommunikasjonsområdet for ambulansetenesta

Logo


Ambulansetenesta i Helse Førde skal sikre akuttmedisinsk beredskap og tilbod for innbyggjarane i Sogn og Fjordane fylke. Beredskapen er fordelt på ambulansestasjonar, der tenesta har døgn- og dagambulansar.

Utover dette har har Helse Førde avtale med ambulansebåtar langs kysten av fylket.

Ambulanseleiinga har base i Førde, med områdeleiarar fordelt rundt om i fylket.

Tenesta har eigen undervisningsstab og driv utdanning av nyutdanna og meir erfarent personell. Mellom anna driv tenesta eigen ambulanseskule som gjev personell opplæring i tråd med retningslinjer. Utdanninga er ei minimumsutdanning for å stette kompetansekrav i forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.

Undervisningstaben tek på seg ulike kurs for private verksemder og organisasjonar og tilpassar desse etter behov.

Her melder du deg på den obligartoriske gjennomgangen av medikamentkorta.

Du gjør dette enkelt ved å klikke på den områdeknappen du tilhører under:

Her melder du deg på den obligartoriske gjennomgangen av medikamentkorta.

Du gjør dette enkelt ved å klikke på den områdeknappen du tilhører under:

Dette kurset vert på vegne av Fylkeslegen i Sogn og Fjordane arrangert for turnuslegar som skal ut i primærhelsetenesta og kommunelegar som jobbar i legevakt.

Forskiftskurs for ambulansepersonell etter § 17.

Sertifiseringsområde

Sertifiseringsområdet