Logo

Velkommen til fag- og kommunikasjonsområdet for ambulansetenesta

Logo


Ambulansetenesta i Helse Førde skal sikre akuttmedisinsk beredskap og tilbod for innbyggjarane i Sogn og Fjordane fylke. Beredskapen er fordelt på ambulansestasjonar, der tenesta har døgn- og dagambulansar.

Utover dette har har Helse Førde avtale med ambulansebåtar langs kysten av fylket.

Ambulanseleiinga har base i Førde, med områdeleiarar fordelt rundt om i fylket.

Tenesta har eigen undervisningsstab og driv utdanning av nyutdanna og meir erfarent personell. Mellom anna driv tenesta eigen ambulanseskule som gjev personell opplæring i tråd med retningslinjer. Utdanninga er ei minimumsutdanning for å stette kompetansekrav i forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.

Undervisningstaben tek på seg ulike kurs for private verksemder og organisasjonar og tilpassar desse etter behov.

Meldt deg på ved å klikke på riktig gruppe

Dette kurset vert på vegne av Fylkeslegen i Sogn og Fjordane arrangert for turnuslegar som skal ut i primærhelsetenesta og kommunelegar som jobbar i legevakt.

Forskiftskurs for ambulansepersonell etter § 17.

Her melder du deg på den obligartoriske gjennomgangen av medikamentkorta.

Du gjør dette enkelt ved å klikke på den områdeknappen du tilhører under:

Her melder du deg på den obligartoriske gjennomgangen av medikamentkorta.

Du gjør dette enkelt ved å klikke på den områdeknappen du tilhører under:

Sertifiseringsområde

Sertifiseringsområdet