Foto:Stig Berge

Velkommen til portalområdet for ambulansetjenesten ved Sørlandet Sykehuset HF.

Her vil det komme nettbaserte kurs og sertifiseringer. Arbeidet starter høsten 2017.