Velkommen til oppdateringeskurset for registrarer.
Kurset er også åpent for andre som ønsker å ta del i hva som er status for Hjertestansregisteret.

Du kommer inn i kurset ved å klikke på riktig boks under:

 

  

Her finner dere relevant informasjon for registrarer i Norsk hjertestansregister.

- Definisjonskataloger

- Vedtekter

- Relevante artikler

Kurs for alle som skal legge inn data i Norsk hjertestansregister