Alle ambulansetjenester leverer data for hjertestans utenfor sykehus

Ambulansetjenester som leverer data til Norsk hjertestansregister fra 2013 til 2018

I 2018 rapporterte alle norske helseforetak (HF) med ambulansetjeneste data om hjertestans utenfor sykehus. Antall hjertestans utenfor sykehus som fylte inklusjonskriteriene i Norsk hjertestansregister i 2018 var 3405.


Sykehus som leverer data til Hjertestansregisteret. Rød markerer ikke levert, gult er for deler av året og grønt er for hele året.

I 2018 leverte 29 sykehus data til Hjertestansregisteret

For hjertestans inne på sykehus rapporterte 29 av 50 sykehus for hele eller deler av året, og det ble rapportert inn totalt 815 hendelser.

Velkommen til oppdateringeskurset for registrarer.
Kurset er også åpent for andre som ønsker å ta del i hva som er status for Hjertestansregisteret.

Du kommer inn i kurset ved å klikke på riktig boks under:

 

  

Informasjon for de som skal registrere, og for de som ønsker å etablere et lokalt kvalitetsregister. Åpne våren 2015.