VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Godt nytt år!

  av NAKOS Portal Administrator -

  Vi vil med dette ønske alle brukere av portalen et riktig godt nytt år!

  2023 var et år preget av stor aktivitet på portalen der vi nå har mer enn 70.000 brukere og opp til rundt 800 unike innlogginger pr døgn (!)
  2024 tegner til å bli et år der det også vil være økende aktivitet lokalt, men der vi fortsetter arbeidet med å utvikle- og publisere implementeringssstøtte til nye nasjonale veiledere og kurs. Målgrupper er fortsatt personell innen helsetjenester og på tvers mellom etater og andre prehospitale samarbeidsresurser.
  Portalen vil bli oppdatert tidlig på året med nytt design og bedre brukergrensesnitt, og
  det jobbes med delingsløsninger slik at innhold og resultater kan deles mellom ulike læringsplattformer og kompetansesystemer. 

  2024 blir et spennede år!

  MVH

  Oss på NAKOS

  Ny veileder "Sikkerhet ved akutte hendelser på- eller ved veg"

  av NAKOS Portal Administrator -

  Ny etterlengtet veileder  om tverretatlig samarbeid for å øke sikkerheten ved arbeid på- eller ved veg er nå publisert.
  Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom utrykningsetatene og bergingstjenestene. Vegdirektoratet har også vært en meget viktig samarbeidspart. DSB har ledet prosjektet.
  Det er også utarbeidet et implementeringskurs for gjennomgang av veilederen som du finner under fanen "Kurs".

  Pressemelding og veileder finner du på hjemmesiden til DSB.

  Nyhetsarkiv...