VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Da er nytt tunnel-kurs publisert!

  av NAKOS Portal Administrator -

  Dette kurset er utarbeidet av tunnel- og trafikkberedskapsgruppen.  

  Gruppen består av Oslo politidistrikt, Oslo brann og redningsetat, Asker og Bærum brann og redning IKS, OUS Ambulansetjenesten, Vegtrafikksentralen øst og Statens vegvesen drift øst 2. 
  llustrasjonene er utarbeidet av Statens vegvesen ved Jon Opseth.
  NAKOS har bidratt med teknisk tilrettelegging og revisjon.

  Målsetting:
  Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap om tunneler og hvordan man skal håndtere ulykker i disse.
  Innsats i tunnel setter krav til at man kjenner til sine egne oppgaver, og ikke minst prinsippene for samhandling mellom de forskjellige innsatsressursene.
  Samhandling krever felles situasjonsforståelse, noe dette kurset skal bidra til.
  Videre er kurset designet slik at det med fordel kan benyttes til forkurs før øvelser i tunnel.

  Målgrupper:
  Målgruppen for dette kurset er alle ansatte i nødmeldesentralene (110, 112 og 113), ambulanse, politi, brannvesen og vegtrafikksentralene.

  Kurset kan også være nyttig for øvrige ansatte hos vegeier, entreprenører eller nødetatene med for eksempel arbeidsoppgaver i etterkant av en hendelse eller en administrativ beredskapsrolle.

  Nytt PLIVO nettkurs er publisert

  av NAKOS Portal Administrator -

  Da er nytt nettkurs for PLIVO publisert.
  Kurset er satt opp i et nytt format og er basert på den grundig reviderte prosedyren som ble tilgjengeliggjort for alle etatene i slutten av 2023.
  Kurset er som tidligere satt opp med muligheten for å resette kurset før man tar det på nytt for å få ny fullføringsdato.
  De fleste tjenestene gjør dette årlig. 
  Det jobbes også med et nytt løft for opplæring av regionale instruktører og revidert system for øvelser og samhandling.
  Dette gjennomføres før sommeren inneværende år.

   

  Nyhetsarkiv...