VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Tilførsel av luft til skredofre

  av Nora Seland Omnes -

  - Noe så enkelt og banalt som å tilføre luft kan redde liv, sier Lars Wik, overlege og seniorforsker ved NAKOS.

  I samarbeid med Fjellmedisinsk forskningsgruppe ved Haukeland universitetssykehus og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, har Wik gjennomført en studie om tilførsel av luft til skredofre.

  Nitten friske, frivillige studenter fikk gravd ned hodet sitt i snøen i en luftlomme. Studentene tok sine egne kontroller underveis.
  En gang fikk de tilført luft rett foran nesen og en gang ikke. De fikk ikke beskjed om når det ble gjort.

  - Det ble så gjort målinger som ikke har vært gjort tidligere, forteller Wik. Ved å tilføre luft slipper personen å puste inn så mye av egen utåndingsluft. Dette kan være med på å redde liv.

  Resultatene ble publisert i Resuscitation.

   

  Autogenerert e-post

  av Nora Seland Omnes -

  Flere har mottatt en e-post om å ta nødnett-kurset på nytt. Her har det dessverre skjedd en feil da det ble testet på utviklingsportalen. Dette førte til flere autogenererte e-poster.

  E-posten er ikke spam og dere trenger ikke å ta kurset på nytt. Vi beklager veldig.

   

  "Klargjør for ny resertifisering" er for tiden nede.

  av NAKOS Portal Administrator -

  Denne funksjonen er dessverre nede etter oppdateringen.
  Vi jobber med vår driftspartner for å få ordnet dette da det er en mye brukt funksjon.

  Beklager bryderiet dette skaper for mange av dere.

  MVH

  Lars Didrik
  NAKOS

  Da er oppgradering fase 1 gjennomført

  av NAKOS Portal Administrator -

  Vi vil i ukene fremover justere og tilpasse den nye løsningen. På en såpass stor oppgradering vil det altid være behov for for tilpassinger og endringer.

  Ber derfor om forståelse for dette.

  MVH

  Portaladmin NAKOS

  Nyhetsarkiv...