VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Nytt kurs om helsetjenestens og politiets ansvar for personer med psykisk lidelse

  av NAKOS Portal Administrator -

  Kurset omhandler hvordan helsetjenesten og politiet skal samarbeide om psykisk syke, og etatenes ansvar og oppgaver.

  Det består av en teorigjennomgang og en pasienthistorie med påstander du må ta stilling til, og tar cirka 1 time. Du kan når som helst forlate kurset, og komme tilbake på samme sted neste gang du logger inn.

  Kurset er utarbeidet av KoKom på bestilling fra Helse- og Politidirektoratet. Publisering og tilrettelegging ved NAKOS

  Nytt mikrokurs for operatører ved 11X- sentraler er publisert!

  av NAKOS Portal Administrator -

  Målgruppen er primært personell som har sin arbeidsplass i en 11X-sentral. 
  Kurset fokuserer på mental handlingsberedskap ved identifisering av mulig PLIVO, og handlingsmønsteret videre i varslings- og utrykningsfasen.

  Kurset er et såkalt "mikrokurs" som tar få minutter å gjennomføre. Målsettingen er å styrke fokus ved mistanke om PLIVO slik at korrekt handlingsmønster ikke ligger langt bak i hjernens "fjernarkiv", men slår inn umiddelbart ved mistanke om PLIVO.

  Kurset er utarbeidet av representanter fra de tre etatenes 11X-sentraler i samarbeid med NAKOS.

  Du finner kurset i kategorien for PLIVO.

  Da er nytt tunnel-kurs publisert!

  av NAKOS Portal Administrator -

  Dette kurset er utarbeidet av tunnel- og trafikkberedskapsgruppen.  

  Gruppen består av Oslo politidistrikt, Oslo brann og redningsetat, Asker og Bærum brann og redning IKS, OUS Ambulansetjenesten, Vegtrafikksentralen øst og Statens vegvesen drift øst 2. 
  llustrasjonene er utarbeidet av Statens vegvesen ved Jon Opseth.
  NAKOS har bidratt med teknisk tilrettelegging og revisjon.

  Målsetting:
  Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap om tunneler og hvordan man skal håndtere ulykker i disse.
  Innsats i tunnel setter krav til at man kjenner til sine egne oppgaver, og ikke minst prinsippene for samhandling mellom de forskjellige innsatsressursene.
  Samhandling krever felles situasjonsforståelse, noe dette kurset skal bidra til.
  Videre er kurset designet slik at det med fordel kan benyttes til forkurs før øvelser i tunnel.

  Målgrupper:
  Målgruppen for dette kurset er alle ansatte i nødmeldesentralene (110, 112 og 113), ambulanse, politi, brannvesen og vegtrafikksentralene.

  Kurset kan også være nyttig for øvrige ansatte hos vegeier, entreprenører eller nødetatene med for eksempel arbeidsoppgaver i etterkant av en hendelse eller en administrativ beredskapsrolle.

  Nyhetsarkiv...