VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Verdens Hjerte- og lungeredningsdag 16. oktober

  av Siw Lilly Osmundsen -

  Lørdag 16. oktober er Verden hjerte- og lungeredningsdag. Dagen er et initiativ fra Europeisk resuscitasjonsråd og ILCOR for å skape økt oppmerksomhet rundt livreddende førstehjelp, med spesielt fokus på hjerte- og lungeredning (HLR) og bruk av hjertestarter. Begge disse tiltakene regnes som førstehjelp som alle bør kunne utføre

   

  Vi håper mange som er opptatt av førstehjelp, både frivillige organisasjoner og bedrifter som leverer kurs og utstyr kan sette av tid denne dagen til arrangement som setter fokus på viktigheten av å kunne disse livreddende ferdighetene.

   

  Prosjektene i Sammen redder vi liv vil i forkant gjøre en spørreundersøkelse og formidle resultatene i en pressemelding denne dagen. Det er avtalt kontakt med flere media for å få oppmerksomhet rundt temaet denne dagen. Mange vil delta på en stand på Oslo sentralstasjon og vi håper dette vil resultere i mange oppslag i media.

   

  Det er laget en flyer som kan lastes ned og deles ut:

  Autogenerert e-post

  av Nora Seland Omnes -

  Flere har mottatt en e-post om å ta nødnett-kurset på nytt. Her har det dessverre skjedd en feil da det ble testet på utviklingsportalen. Dette førte til flere autogenererte e-poster.

  E-posten er ikke spam og dere trenger ikke å ta kurset på nytt. Vi beklager veldig.

   

  "Klargjør for ny resertifisering" er for tiden nede.

  av NAKOS Portal Administrator -

  Denne funksjonen er dessverre nede etter oppdateringen.
  Vi jobber med vår driftspartner for å få ordnet dette da det er en mye brukt funksjon.

  Beklager bryderiet dette skaper for mange av dere.

  MVH

  Lars Didrik
  NAKOS

  Da er oppgradering fase 1 gjennomført

  av NAKOS Portal Administrator -

  Vi vil i ukene fremover justere og tilpasse den nye løsningen. På en såpass stor oppgradering vil det altid være behov for for tilpassinger og endringer.

  Ber derfor om forståelse for dette.

  MVH

  Portaladmin NAKOS

  Nyhetsarkiv...