VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Ny veileder "Sikkerhet ved akutte hendelser på- eller ved veg"

  av NAKOS Portal Administrator -

  Ny etterlengtet veileder  om tverretatlig samarbeid for å øke sikkerheten ved arbeid på- eller ved veg er nå publisert.
  Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom utrykningsetatene og bergingstjenestene. Vegdirektoratet har også vært en meget viktig samarbeidspart. DSB har ledet prosjektet.
  Det er også utarbeidet et implementeringskurs for gjennomgang av veilederen som du finner under fanen "Kurs".

  Pressemelding og veileder finner du på hjemmesiden til DSB.

  Kurs om sanmvirke mellom nødaktørene

  av NAKOS Portal Administrator -

  PHS har utarbeidet to kurs som dreier seg om samvirke.

  Denne opplæringen er en noe forkortet versjon av det som SAMVI-studiene på Politihøgskolen har, og er tilrettelagt for brukere på NAKOS.

  Målet er å gi en felles grunnforståelse for hva samvirke er og bli kjent med de ulike aktørene i et samvirke. Kurset skal gi en øket forståelse for at samvirke gjør at resultatet ved å jobbe sammen blir bedre enn å jobbe alene.

  Du finner kursene her.

  Nyhetsarkiv...