VELKOMMEN TIL NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) sin nettportal er bygget opp med tanke på at informasjon og kurs skal kunne deles, og er beregnet for bruk av såvel helsepersonell som personell fra samarbeidsetatene og frivillige organisasjoner.

Vi jobber under forutsetning av at kurs utarbeidet av- og for helsetjenester skal deles vederlagsfritt. Åpne kurs du finner på denne portalen er derfor selvfølgelig gratis.

Vi jobber nå også for å etablere delingsmodeller der kompetansesystemer i helseforetakene kan kommunisere med kurskataloger hos oss. Vi håper å ha dette på plass inneværende år. 

  Nyhets- og infotavle

  Vil du delta i en spørreundersøkelse om bruk av tvang ved sikring av pasienter under ambulansetransport?

  by NAKOS Portal Administrator -

  Det utføres i disse dager en undersøkelse i regi av OsloMet ved  Nina Øye Thorvaldsen, universitetslektor ved OsloMet er prosjektleder, og Kristin Häikiö, førsteamanuensis ved OsloMet som er ansvarlig for forskningsprosjektet.

  De skriver blant annet dette om prosjektet:

  På sikt ønsker vi å utarbeide råd eller en retningslinje for hvordan ambulansepersonell og politi med hjemmel i lovverket kan håndtere og fysisk sikre personer som motsetter seg transport på en slik måte at både følgepersonells og pasients sikkerhet og verdighet ivaretas. Å ha kunnskap om omfanget vil ha betydning for muligheten til å påvirke faglig og politisk. På sikt er det ønskelig å registrer hendelser som beskrevet i elektronisk pasientjournal (EPJ) for å få et bedre og bredere bilde av hvor ofte slike hendelser inntreffer.

  Link til undersøkelsen (evt QR kode til høyre):  https://nettskjema.no/a/221066 

  Du kan lese mer om prosjektet i vedlegget under.

   

  Tilførsel av luft til skredofre

  by Nora Seland Omnes -

  - Noe så enkelt og banalt som å tilføre luft kan redde liv, sier Lars Wik, overlege og seniorforsker ved NAKOS.

  I samarbeid med Fjellmedisinsk forskningsgruppe ved Haukeland universitetssykehus og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus, har Wik gjennomført en studie om tilførsel av luft til skredofre.

  Nitten friske, frivillige studenter fikk gravd ned hodet sitt i snøen i en luftlomme. Studentene tok sine egne kontroller underveis.
  En gang fikk de tilført luft rett foran nesen og en gang ikke. De fikk ikke beskjed om når det ble gjort.

  - Det ble så gjort målinger som ikke har vært gjort tidligere, forteller Wik. Ved å tilføre luft slipper personen å puste inn så mye av egen utåndingsluft. Dette kan være med på å redde liv.

  Resultatene ble publisert i Resuscitation.

   

  Nytt kurs publisert!

  by NAKOS Portal Administrator -

  Da er det publisert et nytt kurs som er basert på veilederen "Risikovurdering og håndtering av brann i Litium-ion batterier."
  Kurset gir en god gjennomgang av veilederen og skal bidra til å øke sikkerheten ved denne type hendelser.

  Primærmålgruppe er brannvesen, men innholdet er også relevant for personell innen ambulansetjeneste, politi, samferdsel og skipsfart.

  Du finner kurset under fanen "Kurs".
  Klikk på hvilken målgruppe du tilhører og du er inne.

  Autogenerert e-post

  by Nora Seland Omnes -

  Flere har mottatt en e-post om å ta nødnett-kurset på nytt. Her har det dessverre skjedd en feil da det ble testet på utviklingsportalen. Dette førte til flere autogenererte e-poster.

  E-posten er ikke spam og dere trenger ikke å ta kurset på nytt. Vi beklager veldig.

   

  Older topics...