Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 05.07.2017 klokken 15:00.

Skip nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Picture of Nora Seland
Nye resultater fra prehospitale kvalitetsindikatorer
by Nora Seland - Thursday, 14 September 2017, 12:02
 

Norsk hjertestansregister har publisert nye resultater fra to kvalitetsindikatorer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Kvalitetsindikatorene er "Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende" og "Vellykket gjenopplivning etter hjertestans".

I Norge fikk fire av fem pasienter med hjertestans utenfor sykehus hjerte-lungeredning (HLR) før ambulansen ankom i siste tertial (september - desember) 2016. For hele 2016 fikk 83 % HLR. Medisinsk nødtelefon (AMK) har en stor betydning for å holde denne andelen høy. AMK hjelper innringer å kjenne igjen hjertestans og instruerer innringer i å starte HLR.

Nordlandssykehuset HF og Helse Sør-Trøndelag HF er på topp med 90 % på rapportert forekomst av HLR før ambulansen ankommer. Alle ...

Read the rest of this topic
(190 words)
 
Picture of Nora Seland
Hjertestans i AMK
by Nora Seland - Friday, 8 September 2017, 08:51
 

MNSc Camilla Hardeland forsvarer i dag sin avhandling "When time counts: Emergency medical dispatch. Exploring, understanding and addressing issues that impact upon timely and adequate allocation of prehospital medical assistance and resources to cardiac arrest patients" for graden philosophiae doctor (ph.d).

Hardeland har vært ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) i flere prosjektstillinger siden 2015.

Sammendrag av avhandlingen
Når hjertestans inntreffer, blir man raskt bevisstløs og slutter å puste normalt. Dersom noen som er på stedet innen kort tid starter hjerte-lungeredning (HLR) vil man ha økt sannsynlighet for å overleve. Når man ringer nødnummeret 113 (AMK), får man kontakt med operatør som er ...

Read the rest of this topic
(331 words)
 
Picture of Nora Seland
Hjertestartere synlig i flere AMK
by Nora Seland - Thursday, 17 August 2017, 13:33
 

Det offentlige hjertestarterregisteret (www.113.no) ble lansert av Helse- og omsorgsminister Bent Høie i april i år. Nå er hjertestartere synlig i kartverket for de første AMK-sentralene.

Siden april har bedrifter, organisasjoner og andre eiere av hjertestartere kunnet registrere lokasjonen på hjertestarteren sin inne på 113.no. Alle hjertestartere som blir registrert her, vil AMK-sentralene se i kartverket sitt. På den måten kan de gi innringer beskjed om hvor den nærmeste hjertestarteren er.

Viktig å registrere
Det er mange flere hjertestartere der ute, som ennå ikke er lagt inn i registeret.
- Det er viktig at alle får registrert hjertestarteren sin, slik at AMK kan henvise til den nærmeste. Dette kan være med på å redde liv, sier prosjektleder Siw Lilly Osmundsen.

Sentralene som nå ser hjertestarterne i kartverket sitt er AMK Vestfold, AMK Innlandet, AMK Sørlandet, AMK Oslo og AMK Vestre Viken.

 
Picture of NAKOS Portal Administrator
Revidert lærlingeløp i ambulansefaget 2017-2019
by NAKOS Portal Administrator - Thursday, 6 July 2017, 12:47
 

Da er det gjennomført en ny samling for lærlingeadministratorer i ambulansefaget. Representasjonen var god med 10 ressurspersoner fra Finnmark til Sørlandet.
Agendaen var å se på utfordringer i tjenestene relatert til praksisoppfølging av lærlingene, revisjon av nett-delen til felles lærlingeløp, samt se på nye muligheter for alternative valg av pedagogiske metoder. For de som ikke vet det er felles organisering av lærlingeløp på tvers av fylker unikt i Norge. Det er nå 16 HF som benytter felles rammeverk og plattform for oppfølging av lærlingene! Som vanlig ble det avsatt god tid til erfaringsutveksling, og utarbeidede konsepter deles villig mellom foretakene. For de som ønsker et innblikk i hvordan lærlingeløpet videreutvikles, vedlegges referatet fra møtet.