VELKOMMEN TIL NAKOS

.

  Nyhets- og infotavle

  Bilde av Siw Lilly Osmundsen
  Systematisk førstehjelpsopplæring vil øke overlevelsen
  av Siw Lilly Osmundsen - tirsdag, 10 september 2019, 10:14
   

  Tidsskrift for Den norske legeforening publiserte i dag artikkelen "Sammen redder vi liv" om den nasjonale dugnaden for å øke fokuset på befolkningen som første ledd i den akuttmedisinske kjeden.  Befolkningen er en særlig viktig aktør for økt overlevelse ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus. Gjennom å styrke førstehjelpsopplæringen ved gjentatt og systematisk opplæring vil befolkningen bli bedre i stand til å yte livreddende førstehjelp.

  Kvalitetsregistrene, herunder Norsk hjertestansregister, er en viktig del av grunnlaget for å kunne forbedre tiltakene som blir gjort. Også Hjertestarterregisteret 113.no nevnes som et tiltak for økt overlevelse.

  Les artikkelen her

  Logo for Sammenredderviliv

  Bilde av Ingvild Tjelmeland
  Dan Børge Akerø fronter nasjonal førstehjelpsatsing: 1 av 2 usikre på om de kan utføre livredning riktig
  av Ingvild Tjelmeland - tirsdag, 2 juli 2019, 18:48
   

  En ny meningsmåling viser at nær halvparten av alle nordmenn over 18 år ikke er sikre på om de kan gi riktig førstehjelp, og 1 av 4 sier de er redde for å gjøre noe galt hvis de måtte gi førstehjelp. – Nå lanserer vi et enkelt verktøy, 113.no, som skal gi kunnskap om hvordan vi skal gi livreddende førstehjelp når noen trenger hjelp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. 

  113.no – komplett og oppdatert førstehjelpsinfo på ett sted
  NAKOS (Nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) har på vegne av
  helsemyndighetene utviklet . Den nye nettsiden inneholder all informasjon som
  publikum trenger for å være i stand til å yte riktig hjelp.
  – Vi som jobber med akuttmedisin, ser hvor nyttig det er at de som er hos ...

  Les resten av dette emnet
  (215 ord)
  Bilde av Ingvild Tjelmeland
  Bruk av helautomatiske hjertestartere - faglig anbefaling fra NRR
  av Ingvild Tjelmeland - torsdag, 13 juni 2019, 12:59
   

  NRR vurderer det slik at det ikke er noen kliniske eller vitenskapelige holdepunkter for å anbefale helautomatiske hjertestartere fremfor halvautomatiske hjertestartere. 

  NRR er bekymret for sikkerhetsrisikoen ved bruk av helautomatiske hjertestartere, da det kan foreligge økt fare for at utilsiktede strømstøt kan bli gitt til livreddere som er i fysisk kontakt med pasienten når strømstøt avgis. NRR ser samtidig ingen grunn til at de som allerede har anskaffet en helautomatisk hjertestarter trenger å bytte denne ut. Risiko for livredderne må reduseres gjennom tilpasset opplæring og trening for potensielle brukere. Det er eieren av medisinsk utstyr som må sørge for forsvarlig opplæring i bruk av utstyret ihht Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Vi avventer ytterligere studier som i større grad kan avklare risiko mot nytte ved bruk av slik teknologi i en reell klinisk setting.
  Bilde av NAKOS Portal Administrator
  "Norsk indeks for medisinsk nødhjelp" nå med engelsk støttetekst!
  av NAKOS Portal Administrator - torsdag, 14 februar 2019, 13:32
   

  Det  er nå utarbeidet en versjon av NIMN v4 som inneholder engelsk støttetekst der det er nødvendig i dialog med innringer.

  Dette gjelder veiledning, kriterier, tilleggsspørsmål og råd.

  Du finner denne versjonen liggende i kurset sammen med den norske versjonen.

  Klikk her for raskeste vei til kurset