Nyhets- og infotavle

Da er nytt tunnel-kurs publisert!

Da er nytt tunnel-kurs publisert!

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Dette kurset er utarbeidet av tunnel- og trafikkberedskapsgruppen.  

Gruppen består av Oslo politidistrikt, Oslo brann og redningsetat, Asker og Bærum brann og redning IKS, OUS Ambulansetjenesten, Vegtrafikksentralen øst og Statens vegvesen drift øst 2. 
llustrasjonene er utarbeidet av Statens vegvesen ved Jon Opseth.
NAKOS har bidratt med teknisk tilrettelegging og revisjon.

Målsetting:
Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap om tunneler og hvordan man skal håndtere ulykker i disse.
Innsats i tunnel setter krav til at man kjenner til sine egne oppgaver, og ikke minst prinsippene for samhandling mellom de forskjellige innsatsressursene.
Samhandling krever felles situasjonsforståelse, noe dette kurset skal bidra til.
Videre er kurset designet slik at det med fordel kan benyttes til forkurs før øvelser i tunnel.

Målgrupper:
Målgruppen for dette kurset er alle ansatte i nødmeldesentralene (110, 112 og 113), ambulanse, politi, brannvesen og vegtrafikksentralene.

Kurset kan også være nyttig for øvrige ansatte hos vegeier, entreprenører eller nødetatene med for eksempel arbeidsoppgaver i etterkant av en hendelse eller en administrativ beredskapsrolle.