Nyhets- og infotavle

Nytt PLIVO nettkurs er publisert

Nytt PLIVO nettkurs er publisert

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Da er nytt nettkurs for PLIVO publisert.
Kurset er satt opp i et nytt format og er basert på den grundig reviderte prosedyren som ble tilgjengeliggjort for alle etatene i slutten av 2023.
Kurset er som tidligere satt opp med muligheten for å resette kurset før man tar det på nytt for å få ny fullføringsdato.
De fleste tjenestene gjør dette årlig. 
Det jobbes også med et nytt løft for opplæring av regionale instruktører og revidert system for øvelser og samhandling.
Dette gjennomføres før sommeren inneværende år.