Det vil bli foretatt en oppdatering av Nakos i dag, 05.07.2017 klokken 15:00.

Hopp over nyhets- og infotavle

Nyhets- og infotavle

Bilde av Nora Seland
Hjertestartere synlig i flere AMK
av Nora Seland - torsdag , 17 august 2017, 13:33
 

Det offentlige hjertestarterregisteret (www.113.no) ble lansert av Helse- og omsorgsminister Bent Høie i april i år. Nå er hjertestartere synlig i kartverket for de første AMK-sentralene.

Siden april har bedrifter, organisasjoner og andre eiere av hjertestartere kunnet registrere lokasjonen på hjertestarteren sin inne på 113.no. Alle hjertestartere som blir registrert her, vil AMK-sentralene se i kartverket sitt. På den måten kan de gi innringer beskjed om hvor den nærmeste hjertestarteren er.

Viktig å registrere
Det er mange flere hjertestartere der ute, som ennå ikke er lagt inn i registeret.
- Det er viktig at alle får registrert hjertestarteren sin, slik at AMK kan henvise til den nærmeste. Dette kan være med på å redde liv, sier prosjektleder Siw Lilly Osmundsen.

Sentralene som nå ser hjertestarterne i kartverket sitt er AMK Vestfold, AMK Innlandet, AMK Sørlandet, AMK Oslo og AMK Vestre Viken.

 
Bilde av NAKOS Portal Administrator
Revidert lærlingeløp i ambulansefaget 2017-2019
av NAKOS Portal Administrator - torsdag , 6 juli 2017, 12:47
 

Da er det gjennomført en ny samling for lærlingeadministratorer i ambulansefaget. Representasjonen var god med 10 ressurspersoner fra Finnmark til Sørlandet.
Agendaen var å se på utfordringer i tjenestene relatert til praksisoppfølging av lærlingene, revisjon av nett-delen til felles lærlingeløp, samt se på nye muligheter for alternative valg av pedagogiske metoder. For de som ikke vet det er felles organisering av lærlingeløp på tvers av fylker unikt i Norge. Det er nå 16 HF som benytter felles rammeverk og plattform for oppfølging av lærlingene! Som vanlig ble det avsatt god tid til erfaringsutveksling, og utarbeidede konsepter deles villig mellom foretakene. For de som ønsker et innblikk i hvordan lærlingeløpet videreutvikles, vedlegges referatet fra møtet.

Bilde av Nora Seland
Akuttmedisin - når minuttene teller
av Nora Seland - fredag , 30 juni 2017, 12:46
 

NAKOS arrangerer, i samarbeid med Prehospital klinikk og Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, OUS-symposiet "Akuttmedisin - når minuttene teller" 2. - 3. november 2017.

Målgruppen for symposiet er allmennpraktikere, leger under utdanning og spesialisering, sykepleiere, fysioterapauter og annet helsepersonell.

Påmelding og læringsmål

 
Bilde av Nora Seland
Kurs i avansert prehospital behandling for leger
av Nora Seland - onsdag , 3 mai 2017, 10:43
 

Kurset er laget for leger som allerede har prehospital erfaring og ønsker et kurs med høyt faglig nivå, diskusjoner og erfaringsutveksling med andre erfarne kollegaer. Kurset holdes på Haraldvangen 25. - 27 september 2017.

Se vedlegg for mer informasjon og påmelding.