Her finner du en oversikt over obligatoriske emner du må gjennom som nyansatt i ambulanseavdelingen. Kurset inneholder obligatorisk E-læring, operativ utsjekk/innfasing, samt avkryssingsboks som du må huke av når sertifiseringskurs er bestått.

Alle operativt ansatte i ambulanseavdelingen er sertifisert innenfor et gitt kompetansenivå. Sertifiseringene er gyldig i 3 år og alle ansatte gjennomføre et resertifiseringskurs før sertifiseringen utgår. Medarbeidere som har vært i permisjon kan også måtte gjennomføre en resertifisering før operativ tjeneste. Dette er regulert i kompetanseplan og systembok.

Resertifiseringskurset er felles for personell med kompetansenivåene 1 og 2. Selve sertifiseringen er også stort sett lik, men personell på nivå 2 vil bli testet noe mer innenfor området innsatsledelse. I tillegg kan ikke nivå 2 personell benytte prosedyreboken på teoriprøven. Nivå 1 personell kan benytte prosedyrebok under teoriprøven.

For å kunne avlegge sertifiseringsprøven må dere gjennomføre obligatorisk forstudier. Oversikt på dette finner her.