Her ligger temaene til bruk i "moderkurset" MT

Kategorien er skjult, men kursene er åpne

Månedens tema for mai er kramper og krampebehandling. Temaet gjennomføres i forbindelse med implementering av legemiddelet Buccolam®

Temaet er utarbeidet av Instruktør fra område Lister i samarbeid med opplæringsleder.