Kategori for kurs. Kursene kan være åpne eller lukkede, felles eller lokale.

Et kurs som er basert på innholdet fra den nasjonale retningslinjen om aksidentell hypotermi.

I tillegg er det lagt opp en rekke ressurser som er aktuelle for problemstillingen.

Teknologistøttet undervisning utviklet i felleskap av:

  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
  • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
  • Akershus universitetsykehus HF
  • NAKOS

Dette er et kurs beregnet på personell som trenger å bygge opp kompetanse innen dette området.

Kurset inneholder ressurslinker og MCQ- tester med krav til beståtte aktiviteter for å få godkjent kurset.

Dette er et kurs til bruk ved implementering av veilederen.

Kurset er nettbasert og kan stå alene som kunnskapsressurs, men bør følges opp med fysiske opplæringsaktiviteter som planspill, deløvelser og fullskala-øvelser.

Ressursområde for Revidering og videreutvikling av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp

For å komme starte kurset klikker du på den knappen som best beskriver ditt arbeidsted:

(Ikke bry deg om innmeldingsfeltet under, velg bare gruppe over og klikk)

Et minikurs om Rundskriv IS-9-2015 om helsepersonellets taushetsplikt vis a vis politiet.

Dette har vært et område som det har vært vanskelig å forholde seg til både som helsepersonell og som politi.

Justis- og Helsedepartamentet har nå utarbeidet dette rundskrivet for å klargjøre problemstillingene.

Kurset består av en nett-tilpasset versjon av rundskrivet, øvingsspørsmål og en avsluttende prøve for å kvittere ut at man har fått med seg hovedpunktene.

Starte kurset ved å velge ditt primære arbeidssted: