Kategori for kurs. Kursene kan være åpne eller lukkede, felles eller lokale.