Her kommer det et ressursområde relatert til veiledning. Området vil inneholde emnekurs og ressurser.

Målet er å gi økt kunnskap og trygghet hos alle som skal eller allerede utøver rollen som veileder for ansatte og studenter.

Denne introduksjonen er ment som en første veiledning for veilederen og har som mål å øke begrepsforståelsen rundt veiledningspedagogikken i tillegg til noen råd på veien for deg som skal veilede. Dette er ikke et bestått/ ikke bestått kurs, men en introduksjon åpen for alle.