Her kommer det et ressursområde relatert til veiledning. Området vil inneholde emnekurs og ressurser.

Målet er å gi økt kunnskap og trygghet hos alle som skal eller allerede utøver rollen som veileder for ansatte og studenter.