Kurssamling for nettkurs knyttet til opplæring i sambandsbruk

Introduksjonskurs til eCall- systemet til 11X-sentralene i Norge

eCall er et EU-vedtatt system for automatisk varsling av en trafikkulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral. Ved en ulykke vil det automatisk overføres et datasett med opplysninger om ulykken som tidspunkt, lokalisering, kjøreretning og beskrivelse av kjøretøyet til alarmsentralen, samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet.