Her ligger Sykehuset Innlandets farmakologikurs for ambulansetjenesten.

Tilbake til Innlandsoversikten

Kurset er for deg som har takket ja til å delta i MetoksyKval og som tidligere har vært studiearbeider i PreMeFen studien.

Kurs Fentanyl IN, SI

Kurset er obligatorisk for personell som skal administrere Esketamin IV og IN.

Kurs etter praktisk prøve

Kurs i IntraNasal administrering av medikamenter.

Kurset er obligatorisk for trinn 3 personell i Ambulansetjenesten i SI og inneholder bakgrunnsstoff, presentasjoner, veiledning og avsluttende sertifisering for bruk av medikamentene: Nalokson, Midazolam, Fentanyl og Ketamin med MAD(Mucosal Atomization Device) neseforstøver.

Bestått kurs gir trinn 3 personell sertifisering i IN administrering av medikamenter ihht tiltakskort.

Kurset må gjennomføres og bestås minst hvert annet år.