Område for ansatte i AMK Vestfold - Telemark

Her vil du finne kompendier fra fagdager i AMK

Velkommen til kurs!
Du vil nå få en innføring i pasienttransport, slik at rett pasient får rett transport.

Læringsmål

- Lære og forstå innholdet i kurset

- Ha et bedre grunnlag for å håndtere transportbestillinger.

Vi ønsker å presentere innholdet på en enkel og praktisk måte.

Målet er at du får nytte av det du lærer i kurset når du jobber operativt i AMK.