Område for håndtering av prosjektrelaterte opplysninger, samhandling og kommunikasjon.
Oversiktsområde for prosjekter