RN

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS)

RETTS er et  triagesystem utviklet på  Sahlgrenska Universitetssjukhus i Sverige. Dette verktøyet gir grunnlag for sortering, prioritering og risikoidentifisering av voksne pasienter i Akuttmottak.  Hensikten er å oppdage pasienter med alvorlig sykdom så tidlig som mulig. I tillegg ønsker man å sikre at pasientene ikke må vente lenger på første legetilsyn enn det som er akseptabelt ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv.

 

Hastegradsfastsettelsen i RETTS bygger på to ting,- vitalparametre (fri luftvei, respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk, og bevissthetsnivå) og algoritmer for ulike  kontaktårsaker, kalt ESS.

 

RETTS Norge er en ideell organisasjon som skal tilse at det utvikles en norskspråklig versjon av RETTS. I tillegg ønsker vi at flest mulig sykehus og ambulansetjenester bruker triagesystemet.

RETTS er lisensbasert, og det koster en månedlig sum for å benytte systemet.Les mer