Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave.
Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. DNK har cirka 100 ansatte og er ledet av direktør Tor Helge Lyngstøl.

Vår visjon er "sikker kommunikasjon når det gjelder"

DNKs virksomhetsidé:

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser.

DNK eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov.
DNK skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. 

DNKs verdigrunnlag:

DNK kjennetegnes av gjennomføringskraft basert på innsikt, målrettet samarbeid og kommunikasjon.