Et kurs som tar for seg vurdering av selvmordsfare og selvskading.
Primære målgrupper er enheter knyttet til medisinsk nødmeldetjeneste, men vi også kunne være av interesse for ambulansepersonell og grupper i våre operative samarbeidsetater.
Kurse er utviklet for Helsedirektorattet av KoKom, NKLM og NAKOS.

Meld deg på kurset ved å klikke på den knappen som best beskriver ditt arbeidssted:

På denne siden ligger hjelpemidler for gjennomføring av praktisk kommunikasjonstrening relatert til samtale med med innringer som kan ha selvmordstanker.

Treningen gjennomføres lokalt enten med facilitator, eller kollega vs kollega. Kan også gjennomføres som plenumsøvelser.
Her er det opp til den enkelte tjeneste å gjøre valg relatert til hva som er beste/ mest praktiske metode for gjennomføring. 
Vi ønsker også å legge ut erfaringer i dette området.

Tilgang til området får du ved å klikke på den knappen som best beskriver ditt arbeidsforhold:

Interaktiv gjennomgang av problematikk knyttet til Psykisk krise og mulig selvmordsrisiko.

Du melder deg på kurset ved å klikke på den beskrivelsen som best passer ditt arbeidsforhold: