Logo

Velkommen til fag- og kommunikasjonsområdet for ambulansetenesta

Logo


Ambulansetenesta i Helse Førde skal sikre akuttmedisinsk beredskap og tilbod for innbyggjarane i Sogn og Fjordane fylke. Beredskapen er fordelt på ambulansestasjonar, der tenesta har døgn- og dagambulansar.

Utover dette har har Helse Førde avtale med ambulansebåtar langs kysten av fylket.

Ambulanseleiinga har base i Førde, med områdeleiarar fordelt rundt om i fylket.

Tenesta har eigen undervisningsstab og driv utdanning av nyutdanna og meir erfarent personell. Mellom anna driv tenesta eigen ambulanseskule som gjev personell opplæring i tråd med retningslinjer. Utdanninga er ei minimumsutdanning for å stette kompetansekrav i forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.

Undervisningstaben tek på seg ulike kurs for private verksemder og organisasjonar og tilpassar desse etter behov.

Meldt deg på ved å klikke på riktig gruppe

Forskiftskurs for ambulansepersonell etter § 17. (Forskrift om krav til akuttmedisinskse tjenester utenfor sykehus)