Logo

Velkommen til fag- og kommunikasjonsområdet for ambulansetenesta

Logo


Ambulansetenesta i Helse Førde skal sikre akuttmedisinsk beredskap og tilbod for innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Beredskapen er fordelt på ambulansestasjonar, der tenesta har døgn- og dagambulansar.

Utover dette har har Helse Førde avtale med ambulansebåtar langs kysten av fylket.

Ambulanseleiinga har base i Førde, med områdeleiarar fordelt rundt om i fylket.

Tenesta har eigen undervisningsstab og driv utdanning av nyutdanna og meir erfarent personell. Mellom anna driv tenesta eigen ambulanseskule som gjev personell opplæring i tråd med retningslinjer. Utdanninga er ei minimumsutdanning for å stette kompetansekrav i forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.

Undervisningstaben tek på seg ulike kurs for private verksemder og organisasjonar og tilpassar desse etter behov.

Dette kurset er for deg som er autorisert ambulansearbeidar eller paramedisin og er nytilsett i ambulansetenesta Helse Førde. Kurset gjev deg innføring i prosedyrer og utstyr som er spesielt for Helse Førde. 

Forskiftskurs for ambulansepersonell etter § 11. Bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten